Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie ruchów biernych i napięcia mięśniowego

  Ruchy bierne badamy w ten sposób, że wykonujemy kończynami ruch) w każdym stawie osobno i stwierdzamy jaki jest ich zakres - prawidłowy cz) ograniczony. Ograniczenie ruchów w stawach może być spowodowane zmiana mi miejscowymi w samych stawach albo też zmianami w mięśniach. Ograniczę nie ruchów w stawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy

  Podobnie jak na kości, ćwiczenia fizyczne wywierają również znaczący wpływ na kształtowanie powierzchni stawowych. Sprawność stawu zależy od stanu chrząstki stawowej. Powierzchnie stawowe pokrywa chrząstka szklista, która pozbawiona jest unaczynienia i unerwienia. Odżywia się ona od strony stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie czucia

  Badanie czucia powierzchniowego - to badanie czucia dotyku bólu i temperatury, przeprowadzamy je na całym ciele. Badamy oddzielnie czu cie dotyku przez dotykanie różnych symetrycznych okolic ciała, najlepiej patycz kiem z nawiniętą watą lub palcem. Dalej prowadzimy badanie czucia bólu doty kając tych samych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból segmentarny

  Sytuację w ocenie bólu komplikuje jeszcze jego wpływ na inerwację zajętego obszaru. Ból miejscowy może powodować reakcje w układzie autonomicznym -współtowarzyszące bólowi. Wyrazem ich są: nudności, wymioty, pocenie się

  i objawy naczyniowe przeważnie w formie naczyniowego kurczu obwodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśniowy

  Tkanka mięśniowa - dzięki zawartości specjalnego białka kurczliwego zwa nego aktomiozyną - charakteryzuje się kurczliwością, która jest podstawą ruchu Białko to posiada zdolność zamiany energii chemicznej na mechaniczną. Na pod stawie cech budowy i funkcji można rozróżnić u człowieka trzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /8 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie odruchów powierzchniowych

  Odruchy podeszwowe badamy zazwyczaj w sposób następujący: choremu leżącemu na wznak zginamy nieco badaną kończynę dolną w biodrze i kolanie, skręcamy ją częściowo na zewnątrz. Możemy też badać inaczej, a mianowicie w ułożeniu chorego na wznak, z kończynami dolnymi swobodnie wyprostowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból przeniesiony z innych układów na narząd ruchu

  Znany jest wpływ bólu pochodzenia nerwowego na układ mięśniowy, n skolioza bólowa w korzennej rwie kulszowej.

  Kellgren zwraca uwagę, że ból w brzuchu w połączeniu z bólem w prawy barku, w obrębie C3, C4 i C5 wskazuje na podrażnienie przepony. Chory na se ce w okresie zaawansowanej niewydolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia

  W układzie krążenia ćwiczenia fizyczne powodują korzystne zmiany tak w stosunku do samego mięśnia sercowego, jak i sprawności krążenia obwodowego. W tym pierwszym zakresie dochodzi przede wszystkim do hipertrofii mięśnia sercowego, co daje większą siłę skurczu, a tym samym wzrasta pojemność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacyjne badanie ruchomości kręgosłupa

  Celem ogólnego poznania ruchomości kręgosłupa przeprowadzamy badanie orientacyjne. Badany wykonuje skłon w przód i w tym czasie obserwujemy zachowanie się linii wyrostków kolczystych kręgów. Przy skłonie w przód prawidłowo ukształtowany kręgosłup tworzy łukowate wygięcie, a wyrostki kolczyste oddalają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni

  Przy ocenie stanu mięśni zwracamy uwagę czy doszło do zaniku mięśni kończyn w całości, czy też tylko pewnych grup mięśniowych lub poszczególnych mięśni. Uogólniony zanik mięśni bywa skutkiem bezczynności kończyn (np. w niedowładach połowiczych). Ograniczony zanik może być następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /798

  praca w formacie txt

Do góry