Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Umocowanie protezy w jamie ustnej

  Protezy stałe są trwale połączone z zębami filarowymi za pomocą cementu lub innych materiałów czy specjalnych mechanizmów (np. śruby, rygle), uniemożliwiających wyjmowanie ich z jamy ustnej przez pacjentów. W razie konieczności usunięcia protezy z jamy ustnej czynność tę wykonuje lekarz. Proteza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekt higieny w procesie wykonywania i użytkowania protez stałych

  Zapewnienie higieny protez stałych - jako konstrukcji trwale umocowanych w jamie ustnej - jest zagadnieniem szczególnie ważnym zarówno w klinicznej, jak i laboratoryjnej praktyce protetycznej. Na higienę protez stałych najistotniejszy wpływ mają następujące czynniki:

  -    kształt konstrukcji protez i ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /8 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie przy zakładaniu protezy

  Preparowanie zębów z żywą miazgą pod wkłady, licówki, korony i mosty związane jest z koniecznością eliminowania, towarzyszącego tym zabiegom bólu. Powszechnie znane są metody znieczulenia przewodowego i nasięko-wego, polecane w różnego rodzaju zabiegach w zakresie jamy ustnej i zębów (ryc. 6,7). Opis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenoszenie obciążeń okluzyjnych

  Przenoszenie obciążeń okluzyjnych na wyrostek zębodołowy wyłącznie za pośrednictwem ozębnej zębów filarowych jest kolejną cechą wyróżniającą protezy stałe z grupy innych protez zębowych. W związku z tym protezy stałe zalicza się do tzw. protez ozębnowych, nie osiadających. Ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady preparowania zębów filarowych pod protezy stałe

  Zadaniem stałych uzupełnień protetycznych jest nie tylko odbudowanie utraconych struktur zęba, ale również zabezpieczenie pozostałych jeszcze tkanek przed ich dalszą degradacją. Technika preparacji twardych tkanek zębów zależy od rodzaju planowanej konstrukcji protetycznej, to też szczegółowa procedura...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /15 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozległość i zasięg konstrukcji

  Protezy ruchome mają rozbudowaną konstrukcję w postaci trzonu, płyty, łączników, (łuków, przerzutów) itp., toteż zajmują stosunkowo rozległy teren pola protetycznego. Natomiast pole protetyczne protezy stałej obejmuje zęby filarowe, a w przypadku mostów nieznaczny odcinek wyrostka zębodołowego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie wycisków zębów - techniki zabiegowe

  Wycisk będący negatywem pola protetycznego powinien obejmować całe łuki zębowe niezależnie od zasięgu uzupełnienia (korony pojedyncze wkłady, czy rozległy' most). Powinien nadto precyzyjnie odtwarzać okolicę poddziąsłową z uwidocznieniem granicy szlifowania, tj. schodzić nieco poniżej tej granicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /10 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy bioczynnościowe i zakres wskazań do stosowania stałych uzupełnień zębowych

  Stosowanie stałych uzupełnień protetycznych obejmuje współcześnie szeroki zakres przypadków protetycznych i leczenia następstw wielu jednostek chorobowych, np: próchnicy zębów, periodontopatii, abrazji patologicznej, wrodzonego niedorozwoju twardych tkanek zębów, braku zawiązków zębowych, zewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /12 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrót po porodzie do domu

  W końcu wczesnego okresu połogowego, najczęściej w 10 dniu, położnica jest zwolniona do domu. Do tego czasu stan organizmu powinien być na tyle wzmocniony, aby oczekujące położnicę różne czynności związane z utrzymaniem domu nie spowodowały ujemnych następstw. Należy zalecić odpowiedni program...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /5 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIMNASTYKA LECZNICZA PÓŹNEGO OKRESU POŁOGOWEGO

  Rozpoczęcie gimnastyki późnego okresu połogowego zależy od aktualnych stosunków domowych (p. niżej). Nie istnieją wobec niej przeciwwskazania, jeśli będzie wykonywana pod fachowym nadzorem wyspecjalizowanego magistra wychowania fizycznego.

  Ćwiczenia gimnastyczne, które wymagają specjalnego nadzoru, są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /5 143

  praca w formacie txt

Do góry