Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  System KaYo Everest

  Jest to obecnie najnowocześniejszy system umożliwiający zastosowanie (obróbkę) różnorodnych materiałów takich jak: tytan, szkło ceramiczne (tworzywo szklanokrystaliczne) oraz denek cyrkonu w postaci cyr-koni miękkiej, twardej i silikatowej (HPC) do wykonywania kopuł koronowych protez stałych i szkieletu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia galwanoformingu

  Technologia galwanoformingu wprowadzona do techniki dentystycznej wywodzi się z ogólnej techniki galwanicznej tzn. wykorzystywane jest zjawisko elektrolizy, w wyniku, którego dochodzi do odkładania się na jednej z elektrod (w praktyce protetycznej jest nią model będący katodą) homogen-nych atomów czystego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny uszkodzenia przyzębia i możliwości zapobiegania

  Przyzębie tworzy zespół następujących tkanek: cement zębowy, ozębna, kość wyrostka zębodołowego i brzeg dziąsła. Cement, ozębna i kość wyrostka zębodołowego tworzą tzw. aparat zawieszeniowy zęba, brzeg dziąsła zaś chroni go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protezy stałe tymczasowe

  Tymczasowe protezy stałe (korony mosty, wkłady), mają z klinicznego punktu widzenia, spełniać następujące zadania:

  -    chronić oszlifowane kikuty filarowe,

  -    utrzymywać stałą ich pozycję z zachowaniem wysokości zwarciowej,

  -    zapewniać estetykę twarzy oraz

  -    odpowiedni poziom funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i badanie kierunkowe pod kątem stosowania protez stałych

  W każdej specjalności medycyny praktycznej wywiad i badanie jest podstawą diagnostyki i planowania leczenia. Kwalifikacja do stosowania protez stałych jako protez ozębnowych, wymaga wnikliwej analizy warunków klinicznych podłoża protetycznego ze szczególnym uwzględnieniem: zakresu i rozmieszczenia braków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /8 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadzanie protez stałych na zębach filarowych - charakterystyka materiałów

  Technika zabiegowa cementowania (osadzania) protez stałych jest podobna dla: wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych oraz wszelkiego rodzaju koron i mostów. Są to czynności polegające na:

  -    doborze odpowiedniego materiału,

  -    przygotowaniu elementu osadzanego,

  -    przygotowaniu zęba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie leczenia z zastosowaniem protez stałych

  Planowanie stosowania protez stałych, charakteryzujących się trwałym umocowaniem na filarowych zębach własnych, za pomocą których są przenoszone znaczne obciążenia okluzyjne, wymaga szczegółowej oceny warunków ogólnych i miejscowych umożliwiającej wybór rozwiązań optymalnych. Protezy tego typu są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /20 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka protez stałych

  Celem rehabilitacji protetycznej z użyciem protez stałych jest odtworzenie utraconych tkanek oraz warunków umożliwiających sprawne funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Protezy stałe muszą więc odpowiadać określonym wymogom anatomiczno-fizjologicznym, aby spełniać zadania leczniczo-rehabilitacyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie cementu do osadzenia protezy stałej

  Fabryczną postacią tradycyjnych cementów dentystycznych jest proszek i płyn, a ich dokładny skład chemiczny jest zwykle zastrzeżony przez producentów. Do żadnego cementu nie można używać płynów' pochodzących od różnych producentów i przeznaczonych do innych preparatów. Materiały te są również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie gabinetu, personelu i pacjenta do założenia protezy

  Przed przystąpieniem do zabiegu należy poinformować pacjenta o istocie planowanych czynności zabiegowe i uzyskać jego pisemną akceptację. W gabinecie stomatologicznym, a w tym także protetycznym obowiązują zasady postępowania sterylnego wg. wymogów stawianych dla sal zabiegowych. W trakcie badania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /963

  praca w formacie txt

Do góry