Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wkłady koronowo-korzeniowe

  Wkłady koronowo-korzeniowe mogą być wykonywane z metalu metodą odlewniczą lub z materiałów ceramicznych i syntetyków bez udziału metalu z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.

  Wskazania. Stosowanie wkładów koronowo-korzeniowych jest wskazane w przypadkach znacznego lub całkowitego uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciski na modele robocze do koron protetycznych

  Wyciski na modele robocze można pobierać wieloma metodami z zastosowaniem różnorodnych mas wyciskowych - co zostało omówione w części I- szej podręcznika.

  Celem tej czynności zabiegowej jest precyzyjne odwzorowanie zębów, ich szyjek, a szczególnie stosunku girlandy dziąsłowej do twardych tkanek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licówki ceramiczne

  Stosowanie licówek ceramicznych to wynik kompromisu między zasadą oszczędności struktur tkankowych zęba a ograniczonymi w tym względzie możliwościami jego preparaq'i do stosowania koron pełnych. Metoda licówek ceramicznych (bez podbudowy metalowej) przeznaczona jest dla licowych powierzchni zębów, a zatem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje modeli roboczych

  Ponieważ częstokroć lekarz zmuszony jest do sporządzania modeli roboczych na podstawie pobranych uprzednio wycisków - celowe wydaje się podanie choćby kilku informacji na ten temat. Istnieje wiele metod odlewania wycisków w zależności od ich rodzaju, stosowanych mas wyciskowych itd. Model roboczy może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORONY PROTETYCZNE

  Korona protetyczna jest protezą stałą, jednozębową odtwarzającą część lub całą koronę kliniczną na zębie naturalnym lub filarze implantowa-nym. Korony protetyczne mogą być uzupełnieniami samodzielnymi lub stanowić elementy konstrukcji protez stałych wielozębowych (filarowe człony mostu) i/lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi kliniczne i zadania profilaktyczne dla koron protetycznych

  Przed osadzeniem korony w jamie ustnej na stałe, należy sprawdzić, czy odpowiada ona wymogom klinicznym, które winny spełniać wszystkie rodzaje koron protetycznych.

  Korona protetyczna powinna:

  -    mieć kształt anatomiczny odpowiadający koronie klinicznej zęba, na który jest wykonana, z zachowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i wskazania do stosowania koron

  Najczęściej korony protetyczne klasyfikuje się w zależności od: materiału z jakiego są wykonane, zasięgu na zębie filarowym, stosunku do brzegu dziąsła, sposobu klinicznego opracowania filaru i techniki wykonania laboratoryjnego oraz konstrukcji i szczegółowych wskazań do zastosowania określonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady koronowe - metalowe, złożone i całoceramiczne wykonywane wg komputerowej technologii Cerec

  Wkłady koronowe uzupełniają zniszczoną w wyniku próchnicy, urazu, abra-zji itp. - część koronową zęba i mogą być wykonywane ze stopów metali, ceramiki i tworzyw syntetycznych oraz materiałów łączonych. W wielu przypadkach wkład jest bardziej wskazany niż wypełnienie plastyczne lub całkowita korona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /9 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe informacje dotyczące techniki frezowania

  We współczesnej technice obróbki stałych i ruchomych uzupełnie-nień protetycznych wskazane jest stosowanie urządzenia zapewniającego odpowiednią precyzję tj. frezarki protetycznej. Jest to aparat konstrukcja i zasadą działania przypominający paralelometr który posiada mikrosilnik pozwalający na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia obróbki tytanu

  Tytan, który jest materiałem najbardziej biozgodnym spośród wykorzystywanych w medycynie - w stomatologii znalazł pierwotnie zastosowanie (podobnie jak w ortopedii) do sporządzania wszczepów śród-kostnych. Jego cechy fizykochemiczne i mechaniczne metalu sprawiły, że opracowano specjalne technologie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 023

  praca w formacie txt

Do góry