Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Korony na podbudowie lanej licowane tworzywami - sztucznymi

  W tego typu koronach tkanki zęba filarowego są w całości szczelnie pokryte koroną metalową, która dzięki zewnętrznemu olicowaniu od strony wargowo-policzkowej odpowiada wymogom estetyki. W przeciwieństwie do ceramiki stosowane na olicowanie tworzywa sztuczne nie mają możliwości chemicznego połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony na wkładach koronowo-korzeniowych

  Konstrukcja tego typu, tj. wkład koronowo-korzeniowy wraz z koroną protetyczną nosi tradycyjną nazwę korony sztyftowej. Kiedyś wykonywano je fabrycznie, natomiast współczesna korona sztyftowa składa się z indywidualnego lanego lub ceramicznego bądź standardowego wkładu koronowo-korze-niowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korony złożone licowane technika napalania porcelany

  Najpowszechniejszym dotąd sposobem rozwiązywania problemów estetyki i wytrzymałości protez stałych było stosowanie metody napalania porcelany na powierzchnię lanej konstrukcji metalowej. Najnowsze doniesienia wskazują, iż metoda ta w szerszym zakresie będzie mogła być zastąpiona konstrukcjami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schodkowe korony protetyczne - zabiegowa procedura szlifowania i zestaw instrumentów

  Określenie schodek lub stopień nie odnosi się do elementu konstrukcji korony protetycznej, lecz do sposobu preparacji zęba filarowego w okolicy przydziąsłowej, gdzie formowany jest stopień, na którym opiera się brzeg korony. Dzięki temu ściany korony protetycznej przechodzą w sposób ciągły w ściany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady postępowania zabiegowego i laboratoryjnego wykonawstwa koron protetycznych

  Na wykonanie korony protetycznej składają się zabiegi kliniczne i czynności laboratoryjne.

  Zabiegi kliniczne poprzedza badanie pacjenta, postawienie diagnozy i zaplanowanie leczenia. W planie leczenia uwzględnia się kolejność zabiegów, rodzaj i konstrukcję wykonywanej protezy oraz przypuszczalny czas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady koronowe złożone

  Wadą wkładów metalowych jest nieestetyczny wygląd co praktycznie wyklucza ich stosowanie na powierzchniach widocznych zewnątrzustnie. Dlatego w celu poprawy warunków estetycznych stosuje się łączenie odlewu metalowego gwarantującego trwałość z materiałami spełniającymi wymogi estetyki. Mogą to być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona całkowicie lana bezschodkowa

  Jest to typ korony wykonywanej jako jednolity odlew metalowy na ząb oszlifowany bez stopnia (schodka). Może być stosowana jako do-dziąsłowa (klasyczna korona Ortona) lub w wersji zmodyfikowanej, jako korona poddziąsłowa.

  Opracowanie (szlifowanie) zęba - podobnie jak przy innych typach koron - musi być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szlifowanie zębów - ogólne zasady techniki zabiegowej

  Uwaga ogólna: W przypadkach zębów z żywą miazgą zabieg szlifowania - jako jeden z bardziej dla pacjenta dokuczliwych - winien być poprzedzony odpowiednim znieczuleniem (patrz rozdz 3.2.)

  Zabieg szlifowania (ścierania) twardych tkanek zęba przeprowadza się w celu uzyskania warunków do pokrycia go koroną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady ceramiczne wykonywane systemem komputerowym CEREC

  Opisane wyżej metody sporządzania wkładów nie są pozbawione wad, dlatego wciąż poszukuje się nowych materiałów i technologii. Przykładowym rezultatem tych dążeń jest metoda sporządzania wkładów ceramicznych, polegająca na komputerowej rejestracji obrazu w jamie ustnej za pomocą kamery pomiarowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie powikłaniom poprzez stosowanie środków ochronnych w trakcie szlifowania i stosowanie koron ochronnych na okres między wizytami

  W celu uniknięcia powikłań chorobowych i zmniejszenia bólu w postępowaniu klinicznym obowiązują następujące wytyczne:

  -    przed zabiegiem szlifowania zębów z żywą miazgą należy wykonać znieczulenie miejscowe (patrz opis w I części podręcznika),

  -    szlifowanie ograniczyć do koniecznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 175

  praca w formacie txt

Do góry