Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stosowanie koron protetycznych w wieku rozwojowym

  Stosowanie koron protetycznych w wieku rozwojowym wskazane jest w przypadkach tak znacznego zniszczenia twardych tkanek zębów w wyniku urazu, próchnicy lub wrodzonego niedorozwoju, że metodami odbudowy zachowawczej pełna rekonstrukcja morfologii i funkcji korony nie jest możliwa. Korony protetyczne na zęby u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie mostów protetycznych w wieku rozwojowym

  Klasyczne mosty, jako protezy stałe sztywno łączące zęby filarowe, są przeciwwskazane do stosowania u pacjentów w okresie rozwojowym narządu żucia, bowiem rozwój ten skutecznie hamują. W trakcie szlifowania zębów pod korony filarowe łatwo dochodzi do uszkodzenia miazgi (duża komora), a konstrukcje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naprawa protez stałych

  Możliwości naprawy protez stałych są - w porównaniu z protezami ruchomymi - znacznie ograniczone ze względu na ich trwałe umocowanie w jamie ustnej i rodzaj materiałów, z których są wykonywane. Przed podjęciem decyzji o naprawie protezy stałej należy rozważyć jej celowość od stronyldinicznej, przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty niekonwencjonalne - osadzane z użyciem materiałów złożonych

  Są to stałe konstrukcje protetyczne, których budowa przęsła nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad dla mostów tradycyjnych, natomiast charakteryzują się odmiennym i specyficznym sposobem osadzania na zębach filarowych. Zasady konstrukcji elementów utrzymujących (zakotwiczeń) nie wymagają klasycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty tzw. składane

  Jednym z podstawowych warunków poprawnego wykonania i stosowania mostu stałego jest możliwość uzyskania wzajemnej równoległości powierzchni bocznych zębów filarowych. Spełnienie tego warunku w praktyce nie zawsze jest możliwe, szczególnie w przypadkach nierównoległości filarów przy znacznym nachyleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty wykonywane w systemach nie wymagaja.cych podbudowy metalowej

  Opisane w poprzednim rozdziale zagadnienia związane z wykonaniem i stosowaniem koron całoceramicznych w dużej mierze odnoszą się również do konstrukcji mostów, z tą jednak różnicą, że w mostach zawsze konieczne jest wykonywanie wzmocnionej konstrukcji przęsła i koron z wtórnym pokryciem ceramiką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Cercon

  Prefabrykat do obróbki w kształcie bloku lub cylindra uzyskiwany jest poprzez prasowanie sproszkowanego tlenku cyrkonu pod ciśnieniem 300MPa i wstępnie spiekany w temperaturze 8500°C. Gotowe konstrukcje z tlenku cyrkonu (kopuły koron, rdzeń mostu) po końcowym spiekaniu są białe, nieprzezierne o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Targis-Vectris

  Produktem z grupy materiałów złożonych jest preparat o nazwie Targis, który może służyć do licowania koron i mostów na podbudowie metalowej, lecz głównie dedykowany jest do licowania konstrukcji wykonanych z preparatu (wzmocnionego włóknem szklanym) Vectris jako podbudowy koron i nierozległych mostów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny uszkodzeń koron i mostów

  Uzupełnienia protetyczne narażone są w jamie ustnej na oddziaływanie sił zgryzowych oraz wielu innych czynników: śliny, bakterii, pożywienia, pasty do zębów itp., które w istotny sposób wpływają na trwałość uzupełnień protetycznych i zębów z nimi sąsiadujących. Trudno jest przewidzieć jak długo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty jednolicie akrylanowe jako czasowe uzupełnienia protetyczne

  Mosty tego typu do niedawna były stosowane, jako uzupełnienia docelowe głównie w przednim odcinku łuku zębowego. Do wzmocnienia konstrukcji takiego mostu stosowano wkładki metalowe lub zbrojenie akrylu włóknem szklanym, co jednak nie dawało spodziewanego efektu i metoda ta została całkowicie wyparta przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 032

  praca w formacie txt

Do góry