Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czynność kanałów półkolistych: pomiar przyśpieszenia kątowego

  Dodatnie lub ujemne przyśpieszenie kątowe powoduje ruch śródchlonki w kanałach półkolistych położonych w płaszczyźnie działania siły odśrodkowej. Bodziec wpływa zawsze na kanały półkoliste obustronnie i osklepek po jednej stronie przemieszczany jest w kierunku lagiewki (pobudzenie dobańkowe), a po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodkowe połączenia narządu równowagi

  Dwubiegunowe neurony zwoju przedsionkowego wysyłają swoje obwodowe wypustki w formie dwóch oddzielnych pęczków włókien do komórek zmysłowych w plamce lagiewki, do kanałów półkolistych bocznego i górnego (część górna) oraz kanału półkolistego tylnego (część dolna).

  Wypustki dośrodkowe łączą się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakościowa ocena czynności trąbki

  Próba Valsavy. Zasadą tego badania jest zademonstrowanie prawidłowej drożności trąbki słuchowej bez przyrządów. Ujemny wynik tej próby nie potwierdza patologicznego zamknięcia trąbki i może być konieczne wykonanie dalszych prób czynnościowych.

  Po głębokim wdechu chory uciska nos i zamyka usta, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw twarzowy

  Siódmy nerw czaszkowy prowadzi włóknu ruchowe dla mięśni mimicznych twarzy oraz włóknu smakowe i trzcwno-odprowadzające neurony wydziełnicze, które przebiegają w oddzielnym pęczku zwanym nerwem pośrednim.

  Obecnie przyjmuje się, że nerw twarzowy także zawiera włókna czuciowe zaopatrujące tylną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie słuchu bez audiometru

  Wymaga cichego pomieszczenia o odpowiednich rozmiarach (6 m długości), ponieważ zarówno hałas, jak i zle warunki akustyczne w wąskim pomieszczeniu o gładkich ścianach, tworząc echo, dają fałszywe wyniki.

  Każde ucho bada się oddzielnie, przy czym badanie zaczyna się od ucha lepszego. Ucho przeciwne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /4 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia słuchu: ucho środkowe i wewnętrzne

  Czynności poszczególnych części ucha są następujące:

  •    Ucho zewnętrzne i środkowe - przenosi bodziec

  •    Ślimak - rozdziela bodziec

  •    Komórki rzęsate wewnętrzne - przemieniają bodziec

  •    Komórjci rzęsate zewnętrzne - wzmacniają częstotliwość

  Przenoszenie bodźca

  Wskutek rezonansu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiometria tonu czystego

  Audiometr jest generatorem drgań elektrycznych używanych do określenia progu słuchowego dla tonów czystych, tj. tonów pozbawionych drgań harmonicznych o częstotliwości w zakresie 125-12 000 Hz.

  Próg słuchowy bada się tak dla przewodnictwa powietrznego jak i kostnego w skali decybelowej. Próg prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiana bodźca

  Wewnętrzne komórki rzęsate narządu Cortiego przemieniają energię mechaniczną fal dźwiękowych w energię bioelektryczną. Dzięki metabolizmowi komórek czuciowych powstaje energia niezbędna do tego procesu przemiany.

  Prążek naczyniowy działa jako źródło energii nadającej ładunek dodatni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucho zewnętrzne

  Małżowina uszna składa się ze zrębu ukształtowanego przez elastyczną chrząstkę pokrytą skórą. Położona jest ona między stawem skroniowo-żuchwowym od przodu a wyrostkiem sutkowatym od tyłu. Skóra przylega do ochrzęstnej, ściślej na powierzchni przedniej, a luźniej z tylu. Z lego powodu, urazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie słuchu u niemowląt i małych dzieci

  Uwaga: Każde dziecko, które nie reaguje prawidłowo na bodźce dźwiękowe, wkrótce po urodzeniu, ale nie później niż w 6 miesiącu, musi przejść badanie otologiczne.

  Nawet zupełnie głuche dziecko również przechodzi okres płaczu i gaworzenia i dopiero wtedy zaczyna podejrzewać się poważne upośledzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 831

  praca w formacie txt

Do góry