Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Usznopochodne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  Objawy: bóle głowy, sztywność karku, brzuch lódkowaty, narastające zaburzenia świadomości, światlowstręt, niepokój, drgawki toniczno- kloniczne i porażenie nerwu twarzowego. Wyciek z ucha, ból ucha, a nawet niedosluch mogą nie występować albo występują w postaci utajonej. Typowe jest skaczące tętno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /4 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczep ślimakowy

  Wszczep ślimakowy składa się z kierunkowego mikrofonu, który zbiera dźwięki mowy i przenosi je do procesora mowy. Urządzenie koduje informację mowy, która jest przenoszona przez skórę za pomocą fal radiowych do odbiornika i stymulatora im-plantowanego w kości sutkowatej. Wieloelektrodowy zestaw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie urazy ucha środkowego i wewnętrznego

  Objawy. Zranieniom błony bębenkowej towarzyszy chwilowy ból, lekkie krwawienie z ucha i umiarkowane upośledzenie słuchu.

  Przy zranieniach ucha środkowego występuje obfite krwawienie, ból i niedosłuch, pulsujący szum w uchu, a niekiedy porażenie nerwu twarzowego.

  Przy urazach ucha wewnętrznego występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalne albo usznopochodne porażenie nerwu twarzowego

  Obwodowe porażenie nerwu twarzowego, które przynajmniej częściowo jest odwracalne, może być spowodowane wirusami neurotropowymi, takimi jak herpes zoster (patrz str. 138), Coxsackie albo wirus poliomyelitis oraz przez neuroalergiczne zapalenie wielokorzonkowe, chorobę Guillain-Barre’a albo sarkoidozę. To...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz ciśnieniowy ucha

  Objawy: ostry ból, pulsujący szum w uchu, niedosłuch i niekiedy zawrót głowy i zaburzenie równowagi.

  Patogeneza. Nagle zmiany ciśnienia powietrza wywołujące bezwzgledne lub względne obniżenie ciśnienia w uchu środkowym, powodują krwawienie do błony śluzowej ucha środkowego i do błony bębenkowej, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa nosa jako narząd ochronny

  Nos poza czynnością ogrzewania, nawilżania i oczyszczania wdychanego powietrza pełni też rolę ochronnąi, polegającą na wysoce zróżnicowanym, sprawnym oraz wielostronnym potencjale oporu przeciwko wpływom środowiska zewnętrznego na ciało. Podstawowym .składnikiem tego., układu„obroiinego jest aparat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory niezłośliwe narządu słuchu

  Do guzów niezłośliwych zalicza się: kaszak za małżowiną uszną, bliznowiec, naczy-niak krwionośny, naczyniak chłonny, torbiel skórzasta, wlókniak, brodawczak, ro-gowiak, tluszczak i znamię.

  Leczenie: usunięcie chirurgiczne.

  Do guzów przewodu słuchowego zalicza się również przerost kości, spowodowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucho środkowe i układ powietrzny

  Jama ucha środkowego zawiera rozległy układ pneumatyczny wypełniany powietrzem przez trąbkę słuchową. Składa się z:

  •    Trąbki słuchowej

  •    Jamy bębenkowej

  •    Jamy sutkowej

  •    Układu pneumatycznego kości skroniowej

  Bardzo zwężone połączenie między dwiema częściami trąbki nazywane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /5 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa patofizjologii zaburzeń słuchu

  Głuchota przewodzeniowa, czyli ucha środkowego, jest wywołana uszkodzeniem narządu przenoszącego bodziec. Objawem charakterystycznym tego typu utraty słuchu jest to, że przewodnictwo kostne działa lepiej niż przewodnictwo powietrzne. Obniżenie progów słyszenia dla przewodnictwa powietrznego związane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ powietrzny kości skroniowej

  Wyrostek sutkowaty zaczyna rozwijać się po urodzeniu początkowo jako mała guzowatość, która ulega pneumatyzacji wraz ze wzrostem jamy sutkowej. W pierwszym roku życia jest on zbudowany z kości gąbczastej tak, że właściwe zapalenie wyrostka sutkowatego nie może się rozwinąć. Między 5 a 6 rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 434

  praca w formacie txt

Do góry