Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  URAZY KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM

  Opieka nad chorym z uszkodzeniem kręgosłupa należy do zadań szczególnie trudnych, wymagających od zespołu leczącego dużego doświadczenia i umiejętności, zwłaszcza gdy urazom kręgosłupa towarzyszą objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego. Leczenie uszkodzeń kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TĘTNICY RDZENIOWEJ PRZEDNIEJ

  Zespół ten wyraża się całkowitym porażeniem ruchowym z zaburzeniem czucia bólu poniżej uszkodzenia, ale częściowo zachowanym czuciem ułożenia i wibracji. Odpowiada on pierwszej grupie uszkodzeń częściowych (grupa B w klasyfikacji Frankla). Schneider i wsp. [81] uważają, że zespół ten jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY W KRĘGOSŁUPIE W PRZEBIEGU REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

  Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest chorobą układową tkanki łącznej, która ma charakter przewlekle postępujący mimo stosowanego leczenia. W konsekwencji chory na rzs staje się osobą niepełnosprawną. Etiopatogeneza tej choroby nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że przyczyną zachorowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGIĘCIOWY MECHANIZM URAZU

  Uszkodzenie lego typu jest następstwem zadziałania urazu doprowadzającego do zgięcia kręgosłupa ku przodowi, przekraczającego granicę fizjologicznego zakresu ruchu. Jest wynikiem zadziałania sił urazowych na ciemieniowo--potyliczną czy potyliczną część czaszki lub na okolicę pleców, grzbietu. Ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĘGOZMYK

  Określenie spondylolisthesis pochodzi od greckich słów spondylos (kręgosłup) i olisthanein (ześlizg). Oznacza przemieszczenie względem siebie dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.

  Kręgozmykiem określa się ześlizg piątego, czwartego lub rzadziej trzeciego kręgu lędźwiowego ku przodowi względem kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM URAZU KRĘGOSŁUPA

  Wspomniany wyżej podział uszkodzeń kręgosłupa na stabilne i niestabilne, chociaż ma uzasadnienie, tojest nieprecyzyjnym rozróżnieniem urazów kręgosłupa. Podział na uszkodzenie zgięciowe, wyprostne i zgnieceniowe (ryc. 9.4) stanowi dokładniejsze rozgraniczenia urazów, ale wymienione grupy uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO

  Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA WSTĘPNA I POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU

  Wczesne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ma istotne znaczenie, gdyż w dużej mierze warunkuje dalsze, prawidłowe postępowanie lecznicze. Lekarz udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu powinien już na miejscu wypadku starać się wyjaśnić mechanizm uszkodzenia kręgosłupa. Na mechanizm ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Złamanie kręgosłupa bez uszkodzeń towarzyszących, bez powikłań, w zasadzie nie stanowi istotnego problemu leczniczego. Tak jak każde inne złamanie, wymaga przywrócenia w miarę fizjologicznego kształtu i unieruchomienia zewnętrznego lub wewnętrznego w celu uzyskania stabilnego zrostu. Waga tego problemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOFIZJOLOGIA USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

  Urazy kręgosłupa, chociaż występują znacznie rzadziej niż urazy kończyn czy czaszki, stanowią istotny problem leczniczy z racji podkreślonej uprzednio roli kręgosłupa w organizmie oraz częstego uszkodzenia elementów nerwowych zawartych w kanale kręgowym. Częstość występowania uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 801

  praca w formacie txt

Do góry