Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PIONIZACJA

  Doprowadzenie do przyjmowania pozycji pionowej przez dziecko — pacjenta przebywającego przez czas dłuższy w pozycji leżącej — przystosowanie go do siedzenia jest procesem, który powinien odbywać się bardzo powoli, stopniowo, z zachowaniem środków ostrożności. Gwałtowna zmiana pozycji pacjenta leżącego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁAMANIA KOMPRESYJNE ODCINKA PIERSIOWEGO

  Leczenie złamań tego rodzaju polega na krótkim unieruchomieniu w łóżku do czasu minięcia dolegliwości bólowych. Pozycja w łóżku powinna sprzyjać zachowaniu właściwej osi kręgosłupa. Obowiązuje obserwacja układu nerwowego, profilaktyka przeciwobrzękowa i przeciwzatorowa. Baczną uwagę we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ WSTRZĄŚNIENIA RDZENIA KRĘGOWEGO

  Termin ,,wstrząśnienie rdzenia” w obecnym rozumieniu klinicznym tego zespołu wprowadziłjuż w 1879 roku Obersteiner [74], Charakteryzuje się przemijającym zaburzeniem czynności rdzenia porównywanym do wstrząśnienia mózgu oraz uszkodzenia obwodowego układu nerwowego o typie neuropraxia. Powrót funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁAMANIA KOMPRESYJNO-FLEKSYJNE ODCINKA PIERSIOWEGO

  Złamania te wymagają unieruchomienia początkowo w gorsecie gipsowym reklinującym. Szczególnie ważne jest odtworzenie właściwej osi kręgosłupa w złamaniach przebiegających ze zmiażdżeniem przedniej krawędzi trzonu. Brak reklinacji może dać powikłania późne w postaci objawów związanych z ciasnotą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URAZY KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

  W poprzednim rozdziale omówiono zarówno epidemiologię, jak i patofizjologię urazów kręgosłupa, uszkodzeń rdzenia kręgowego, a także możliwości diagnostyczne tych przypadków. Nie będę tych danych powtarzał w odniesieniu do urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym, koncentrując się na problemach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY KWALIFIKOWANIA CHOREGO DO ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU LECZENIA

  Zwichnięcia z mechanizmu zgięciowego w pierwszych latach działalności oddziału urazów kręgosłupa leczone były również za pomocą wyciągu czaszkowego. Jednakże ze względu na duży odsetek przypadków, których leczenie tą metodą nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, czyli przywrócenia stabilności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY UNIERUCHOMIENIA SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Najprostszym sposobem tymczasowego ograniczenia ruchomości uszkodzonego kręgosłupa jest kołnierz Schanza. Kołnierz ten zakłada się, używając waty w płatach oraz bandaża. Stosuje się 3—4 warstwy naprzemiennie z opaską muślinową, co pozwala na względną stabilizację kręgosłupa, zapobiega w pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ BROWNA-SEQUARDA

  Zespól ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia [15]. Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ CENTRALNY

  Charakteryzuje się niedowładem czterokończynowym znacznie większym w obrębie kończyn górnych niż dolnych, czemu towarzyszą zaburzenia czynności pęcherza moczowego i różnego stopnia zaburzenia czucia (zwłaszcza bólu i temperatury). Początkowo zespół len może przyjmować formę nawet porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 092

  praca w formacie txt

Do góry