Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Klimat a osadnictwo

  Przez długi czas klimat stanowił podstawowy czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi. Dogodne warunki klimatyczne, a więc umiarkowana temperatura powietrza, odpowiednia ilość opadów, mała odległość od wybrzeży morskich, zasobność w wodę. dogodne ukształtowanie powierzchni, to główne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEN, EKSPRESJA GENU, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA

  Nauką zajmującą się dziedziczeniem przez organizm cech z pokolenia na pokolenie jest genetyka. Natomiast każdą z tych cech. jak już wcześniej wspomniano, określa się mianem fenotypu. Fenotyp obejmuje cechy wyglądu zewnętrznego, takie jak kolor włosów czy kolor oczu, ale również cechy morfologiczne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

  Kolejnym czynnikiem, który miał i ma istotny wpływ na sposób odżywiania się ludności, jest postęp naukowo-techniczny. O ile klimat determinował asortyment dostępnej żywności w sernic terytorialnym (geograficznym), o tyle postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój metod utrwalania, umożliwił...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat a rolnictwo

  Klimat uznawany jest za długo działający czynnik przyrodniczy, podczas gdy pogoda określana jest jako czynnik krótko działający . Poprzez wpływ klimatu na regulację szybkości fotosyntezy i okresu wegetacji roślin oraz tempo wzrostu zwierząt oba te czynniki przyczyniają się do kształtowania struktury...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIKI DIETY A EKSPRESJA GENÓW

  Jak wspomniano wcześniej, w powstaniu zmienności osobniczej obok genów udział ma środowisko, zaś do najistotniejszych czynników środowiskowych, które modyfikują funkcjonowanie genów, należą składniki pokarmowe dostarczane do organizmu.

  Zrozumienie, jak dieta wpływa na organizm, wymaga uświadomienia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostępność surowców i ich obróbka technologiczna

  I listoria ludzkości związana była zawsze ze zdobywaniem żywności, które ongiś było głównym napędem ludzkiego działania. Pierwotne istoty człowickowate odżywiały się dzikimi owocami, orzechami, liśćmi, korzeniami oraz w niewielkim stopniu małymi zwierzętami. Później, po opanowaniu wytwarzania...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi jest czynnikiem ryzyka w etiologii choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. W analizach międzynarodowych wy sokie stężenie cholesterolu jest definiowane na podstawie stężenia cholesterolu ogółem we krwi (TChol). Za niskie uznaje się stężenie populacyjne <4,7...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie sodu

  W wielu badaniach epidemiologicznych wykazywano, że wysokie spożycie sodu jest związane ze zwiększoną umieralnością z powodu chorób układu krążenia. W badaniu INTF.RSALT obejmującym ponad 10 000 osób z 52 ośrodków w 32 państwach stwierdzono, że w krajach, gdzie spożycie soli kuchennej (NaCI) jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niskie spożycie warzyw i owoców

  Niskie spożycie warzyw i owoców jest czy nnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, nowotworów przełyku, żołądka, układu oddechowego i jelita grubego, a także udaru mózgu. Średnic spożycie warzyw i owoców na świccic. wy rażone medianą, wynosi 223 g/d?icń i różni się między krajami, grupami płci i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie kwasu foliowego

  Kwas foliowy jest niezł>ędny w procesach biologicznych jako kofaktor enzymów uczestniczących w biosyntezie kwasów nukleinowych DNA i RNA. Zapotrzebowanie na ten składnik gwałtownie wzrasta w początkowym okresie rozwoju zarodka. W razie niedoboru kwasu foliowego synteza DNA zostaje upośledzona i zahamowaniu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 403

  praca w formacie txt

Do góry