Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BARIERY NA DRODZE ZMIANY ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH

  Jeśli informacja żywieniowa, z którą styka się człowiek jako odbiorca komunikatu perswazyjnego, jest dla niego istotna, ale nie jest zgodna z dotychczasowymi przekonaniami na dany temat, to może on doświadczyć dysonansu poznawczego, opisywanego jako stan dyskomfortu, czyli negatywnego emocjonalnego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /8 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja w obrębie grup społecznych

  Każda osoba jest czionkicm określonej społeczności, jest w niej silnie osadzona i od niej uzależniona. Dla pełnego rozwoju jednostki konieczne jest poczucie więzi z innymi członkami wspólnoty. Z tego powodu lak ważne jest dziedzictwo kulturowe, czyli przckaz>wanie tradycji kulturowych z pokolenia na...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE MAŁYCH DZIECI

  U małych dzieci w wieku 1-3 lat najczęściej popełnianym błędem jest zbył szybkie odejście od posiłków przygotowanych specjalnie dla nich i korzystanie z posiłków ..stołu rodzinnego", co może wpływać na jednostronny skład racji pokarmowej i sprzyjać jej niezbilansowaniu. a w konsekwencji niedoborom...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność i zachowania z nią związane jako wyznacznik pozycji społecznej

  Niektórzy ludzie używają żywności jako środka odzwierciedlającego podziały w' grupie społecznej. W celu wyeksponowania swojej pozycji społecznej spożywają oni produkty, które pomagają im wspiąć się na kolejny szczebel drabiny społecznej.

  We wszystkich kulturach poprzez żywność wyrażana jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

  W okresie szkolnym dzieci i młodzież powtarzają i utrwalają większość błędów żywieniowych popełnianych we wczesnym dzieciństwie (tab. 14.1). Ich racje pokarmowe zawierają zbyt mało produktów mlecznych, warzyw i owoców, ryb. produktów zbożowych, w tym z pełnego przemiału, i nasion roślin...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /9 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność jako środek zapewniający bezpieczeństwo jednostce I grupom społecznym

  W odniesieniu do sfery żywności i żywienia potrzebę bezpieczeństwa zaspokaja świadomość następnego posiłku w ciągu dnia lub przeświadczenie o istnieniu żywności, którij można spożyć w najbliższej przyszłości. Gromadzenie i przechowywanie żywności służy redukcji tej potrzeby. Jest to...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki masowej komunikacji

  Współcześnie coraz większe znaczenie w kształtowaniu postępowania jednostki i zbiorowości ludzkich ira kultura masowa w środkach masowej komunikacji, które są zaliczane do pośrednich sposobów przekazywania informacji.

  Wykorzystanie środków masowej komunikacji jako nośników wiedzy żywieniowej łączy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladownictwo w konsumpcji

  Środow isko społeczne, w którym człowiek żyje. jest źródłem różnorodnych wzorców do naśladowania. Nabywanie produktów konsumpcyjnych charakterystycznych dla danej grupy społecznej, czyli realizowanie identycznego lub zbliżonego modelu spożycia, jest istotą tzw. naśladownictwa w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokarmy zakazane

  Już samo pojęcie produktu jadalnego nie jest uniwersalne, lec/ /ale/y od systemu wartości przyjętego w danej kulturze. Produkt uważany za jadalny w jednej grupie kulturowej, w innej może uchtdzić za niejadalny. Na przykład fladra uważana w Europie za smaczną rybę. przez mieszkańców Labradoru i Nowej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posty

  W wielu kulturach obowiązuje okresowe powstrzymywanie się od jedzenia, traktowane jako instrument ducłiowego doskonalenia się lub przygotowanie do ważnych świąt religijnych. Post może się wiązać z ograniczeniem ilości posiłków w ciągu dnia i ich rozmiarów (post ilościowy), albo też może mieć...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 287

  praca w formacie txt

Do góry