Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROLA WZBOGACANIA W POPRAWIE SYTUACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZEŃSTWA

  Znaczący wzrost spożycia folianów w niemal wszystkich badanych grupach populacji amerykańskiej uzyskano także po wprowadzeniu w 1998 r. obligatoryjnego wzbogacania kwasem foliowym produktów zbożowych w celu zapobiegania wadom cewy nerwowej u noworodków. Dzięki spożywaniu wzbogacanych produktów zbożowych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta śródziemnomorska

  Dicta ta opiera się na modelu żywienia stosowanym przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Jej popularność wynika z danych epidemiologicznych, które już w latach 60. XX w. dowodziły, żc żywiący się tradycyjnie mieszkańcy tego regionu znacznie rzadziej chorują na tzw. choroby cywilizacyjne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suplementacja diety jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia ludności

  SupIcmcntacja jest jedną z trzech głównych, obok zmiany sposobu żywienia i wzbogacania żywności, strategią racjonalizacji żywienia wykorzystywaną do zwalczania niedoborów witamin i składników mineralnych oraz do profilaktyki chorób cywilizacyjnych powstających na tle wadliwego żywienia. Suplementacja...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta według grup krwi

  Dieta ta przyjmuje założenie, że dobór produktów w dziennej racji pokarmowej powinien być zależny od jrupy krwi człowieka. Z tego względu dicta przewiduje cztery zestawy produktów, odpowiednio, dla osób z grupą krwi: 0, A. B. AB Jest to pewnego rodzaju próba zindywidualizowania sposobu odżywiania się...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA OCENA RACJONALNOŚCI ODCHUDZAJĄCYCH DIET ALTERNATYWNYCH

  Rozwijająca się w większości rejonów świata epidemia otyłości stworzyła silne zapotrzebowanie społeczne na ..cudowne" diety odchudzające oraz alternatywne sposoby odżywiania się. Jak już wspomniano, w ostatnim czasie upowszechnianych jest nawet do kilkudziesięciu różnego typu diet. częstokroć...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie żywności jako instrument optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa

  Jednym z uznanych sposobów optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa jest dostępność na rynku żywności wzbogaconej w witaminy i,łub składniki mineralne. która pozwala na uzupełnienie diety w składniki spożywane ze zwyczajową dietą w ilościach niższych niż zalecane.

  Wzbogacanie żywności jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diety alternatywne w świetle nauki o żywieniu

  Podstawą naturalnego sposobu żywienia się ludzi w poszczególnych krajach i częściach świata są produkty roślinne i zwierzęce, których pozyskiwaniu sprzyjają lokalne warunki klimatyczne i środowiskowe. Z tego powodu w krajach nadmorskich dicta naturalna wyróżnia *ię dużym spożyciem ryb i „owoców...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA WYŻYWIENIA W ASPEKCIE PRZYSZŁYCH WYZWAŃ

  W praktyczną realizację polityki wyżywienia zaangażowane są organizacje międzynarodowe, rządy poszczególnych krajów oraz rozmaite stowarzyszenia i organizacje działające na poziomie lokalnym. Wśród różnych przesłanek podejmowanych przez nie działań znajdują sic między innymi rosnące koszty opieki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia diet alternatywnych

  Pierwsze tego typu diety pojawiły się w latach 50. ubiegłego stulecia. Wówczas to największą popularnością cieszyły się dwie diety: dieta dr Pcnningtona, zakładająca spożywanie cowolnych ilości tłuszczów przy jednoczesnej eliminacji węglowodanów (zgodnie z przyjętą zasadą ..tłuszcz spali...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upowszechnianie wiedzy o żywieniu

  Sposób żywienia jednostek, grup społecznych i całych narodów, wpływający na stan odżywienia i zdrowia, zależy od wielu rozmaitych czynników, wśród których nie do przecenienia jest wiedza zdrowotna, w tym żywieniowa. Postępującemu od lat 90. wzrostowi ogólnego wykształcenia Polaków (według wskaźnika...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 518

  praca w formacie txt

Do góry