Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Absorpcja dwutlenku węgla

  absorpcja dwutlenku węgla carbon dioxide absorption); pochłanianie dwutlenku węgla (CO,), chemiczna eliminacja CO, z mieszaniny gazów podczas —► znieczulenia ogólnego wziew-nego. Najczęściej używa się do tego celu —>■ wapna sodowanego. Wydzielone ciepło jest ważnym wskaźnikiem poprawnego pochłaniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afezja

  Caphasia); zaburzenie mowy będące następstwem uszkodzenia ośrodków korowych mowy w półkuli dominującej mózgu oraz ośrodków podkoro-wych spełniających funkcję integrującą. Wyróżniono a. ruchową i a. czuciową. A. ruchowa polega na upośledzeniu zdolności do wyrażania myśli za pomocą słów' pomimo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja ciążowa

  adaptacja ciążowa (,adaptatio gramdica, pregnancy adaptation); przystosowanie organizmu kobiety do zmian spowodowanych ciążą i jej rozwojem. Sprzyja rozwojowi płodu i chroni matkę przed szkodliwą dla jej ustroju inwazją tkanek jaja płodowego. Przykładem nieprawidłowej a.c. są choroby przebiegające z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abazja

  Abazja, zaburzenie lub utrata zdolności chodzenia. A. stanowi formę —+ ataksji chodu. A. występuje w iiszkodzeniach piata czołowego mózgu, móżdżku lub szlaku nerwowego czołowo-mostowo--móżdżkowego. Może także powstać na podłożu psychogennym (w nerwicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afereza

  [aphei esis); nazwa pochodzi od greckiego słowa apheresis - usuwanie. A. są to zabiegi medyczne polegające na usuwaniu dla celów preparatywnych lub leczniczych składowych krwi (hemafereza), osocza (—» plazmafereza), leukocytów (leukafe-reza), limfocytów (limfocytafereza), gra-nulocytów (granulocytafereza)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE ZATRUĆ I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

  Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie wskazuje, że mimo tendencji malejących, zatrucia i zakażenia pokarmowe stanowią znaczący odsetek wszystkich zachorowań. Obserwacja wieloletnich trendów dowodzi, że wyraźnie wzrasta liczba zakażeń wirusowych, podczas gdy zakażenia bakteryjne oraz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

  Podstawowym celem znakowan a żywności jest przekazanie konsumentowi obiektywnych informacji dotyczących jakości oferowanego produktu, jego wartości odżywczej, przeznaczenia i zastosowania. Na podstawie tych informacji konsument może uświadomić sobie, na ile oferowany mu produkt jest dla niego bezpieczny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /7 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Przedstawiając problematykę żywienia w aspekcie zdrowia publicznego nie sposób pominąć bezpieczeństwa żywności występujących w tym zakresie zagrożeń i sposobów ich ograniczania.

  Rozpoczynające tę część podręcznika, omówienie zatruć i zakażeń pokarmowych jako problemu społecznego świadomie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny

  Od wielu lat zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz biegunki wirusowe, szczególnie u małych dzieci, stanowi.} poważny problem społeczny w wielu krajach. Jest to związane m.in. z narastaniem dystansu ekonomicznego pomiędzy biednymi i bogatymi, szerokim stosowaniem antybiotyków w hodowli zwierząt i przenoszeniem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia mikrobiologiczne

  Zatrucia i zakażenia mikrobiologiczne są najbardziej powszechne pośród wszystkich chorób przenoszonych na drodze pokarmowej. Przyczyną zatruć pokarmowych o charakterze bakteryjnym mogą być:

  o bakterie chorobotwórcze, które mogą się rozwijać i namnażać w przewodzie pokarmowym, powodując negatywne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /11 113

  praca w formacie txt

Do góry