Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Analgezja

  (analgesia); niewrażliwość na ból, bezbo-lesność: 1) wytwarzana środkami fizycznymi (—» akupunktura, —* akupresura), psychicznymi (trening autogenny, hipnoza) oraz środkami farmakologicznymi działającymi ogólnie lub miejscowo. Srod-ki farmakologiczne o działaniu ogólnym mogą być stosowane drogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  famnesia); niezdolność do magazynowania w pamięci świadomie odbieranych treści lub odtwarzanie zgromadzonych informacji, niepamięć, a. zdarzeń aktualnych i przeszłych. Jednostronne uszkodzenie układu limbiczno-cliencefaliczne-go prowadzi do przemijających zaburzeń pamięci opisowej, a uszkodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytmy w postępowaniu diagnostycznym

  diagnostical ałgorithms); sekwencje ściśle określonych reguł postępowania, pozwalające na rozwiązanie danego problemu diagnostycznego w skończonej liczbie kroków. Są egzemplifikacją zadania decyzyjnego o dobrze określonej liczbie alternatyw, w której lekarz dokonuje wyboru zgodnie z algorytmiczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza transakcyjna

  analiza transakcyjna (-, transactional analysis); rodzaj terapii grupowej opartej na różnicowaniu stanów „ego", „ja”, w porozumiewaniu się między ludźmi, a więc transakcjach i grach. W a.t., według E. Berne, różnicowane są takie stany „Ja”, jak: Rodzic, Dziecko, Dorosły. Stan „Rodzic" pochodzi z okresu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  algorytm

  (-, algorithm); przepis postępowania umożliwiający rozwiązywanie wszystkich zadań danego typu A. jest planem kolejnych czynności, które może wykonywać człowiek lub maszyna. Zastosowanie gotowych a. to jeden ze sposobów —» uczenia się, które polega na opanowaniu umiejętności wykonania działania opartego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergia

  (iallergia, allergy); zaburzenie chorobowe będące wyrazem nadwrażliwości, czyli nieprawidłowej wrażliwości organizmu człowieka na określone czynniki zewnętrzne. Nazwa a. zaproponowana została przez Pirąueta w 1906 r. na określenie całości zjawisk nadwrażliwości [wraz z odpornością) powstających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aksjologia

  axiology); nauka o —> wartościach, pochodząca od greckich słów aksios - godny, cenny i logos - nauka. A. określa m.in. sposób istnienia wartości, ich genezę, zakres obowiązywania (np. dziedzinę, obszar geograficzny) oraz analizuje związki między różnymi ich typami. Z punktu widzenia etyki medycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergia pokarmowa

  (iallergia alimentaris, food allergy); niekorzystna reakcja na pokarm o podłożu immunologicznym występująca po każdorazowym spożyciu określonego pokarmu, co powoduje wystąpienie objawów a.p. ze strony wielu narządów. Najczęściej działanie uczulające mają: mleko krowie, czekolada, jaja, ryby, orzechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność ruchowa dziecka

  aktywność ruchowa dziecka (-, motor activity of child); naturalna potrzeba psychofizyczna dziecka, jeden z głównych stymulatorów jego rozwoju. Spontaniczna a.r.d. uzależniona jest od jego wieku: jej przejawami są uogólnione reakcje ruchowe na każdy bodziec u noworodka i niemowlęcia, „głód" ruchu w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergia insulinowa

  (-, insulin allergy); stan humoralnej (a.i. wczesna) lub komórkowej (a.i. późna) nadwrażliwości na insulinę. Przyczyny pojawienia się objawów alergicznych upatruje się w zanieczyszczeniach białkowych towarzyszących preparatom insuliny, obecności substancji przedłużających działanie hormonu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 113

  praca w formacie txt

Do góry