Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Antykoagulanty

  ticoagulantia, anticoagulants); leki eciwzakrzepowe; egzogenne lub endogenne substancje hamujące krzepnięcie krwi. Najczęściej stosowanym egzogennym a. jest heparyna oraz pochodne kumaryny, zwane inaczej > a. doustnymi. Leczenie: —> zakrzepicy żylnej lub tętniczej rozpoczyna się zwykle od heparyny, którą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyseptyka

  ([antisepsis); dział leczenia zajmujący się niszczeniem drobnoustrojów w ranach, na błonie śluzowej i na skórze ludzi i zwierząt za pomocą —> antyseptyków. Odpowiednie stężenie związków chemicznych, tj. niedziałające szkodliwie na organizm, wprowadza się techniką polewania, pędz-lowania, smarowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytoksyny

  (iantitoxini, antitoxins); swoiste przeciwciała powstające w ustroju wyższym pod wpływem działania —* ektotoksyn bakteryjnych. Występują przede wszystkim we krwi, a także w płynach wysiękowych i wydzielinach. Surowice antytoksyczne stosowane są leczniczo i profilaktycznie (tężec, błonica, zgorzel...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aorta

  (aorta); największe naczynie wychodzące z lewej komory serca; wyróżnia się: a. wstępującą, łuk a., od którego odchodzą naczynia zaopatrujące głowę, szyję i    kończyny górne, oraz a. zstępującą: piersiową i brzuszną, gałęzie a. zstępującej dzieli się na ścienne i trzewne; te ostatnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotykotyp

  (—, antibioticotype); antybiotyp (od typowania antybiotykami); określenie stosowane najczęściej w dochodzeniach epidemiologicznych oznaczające ilościową i jakościową wrażliwość szczepu bakteryjnego na działanie kilku lub nawet kilkunastu antybiotyków. Jeśli liczne szczepy izolowane z określonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angiografia

  (-, angiography); metoda badania obrazowego układu naczyniowego polegająca na rejestrowaniu obrazów światła naczyń krwionośnych (luminografia) w poszczę-gólnych fazach po podaniu środka cieniującego. Podstawową techniką angiograficzną jest obecnie —> angiografia sub-trakcyjna cyfrowa (DSA), która...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antygen

  Cantigenum, antigen); substancja immu-nogenna, tj. taka, która po wprowadzeniu do ustroju człowieka lub zwierzęcia wywołuje —> odpowiedź immunologiczną humoralną lub komórkową. A. mogą być wielkocząsteczkowe białka, duże cząsteczki, takie jak bakterie lub komórki, cukry, a nawet drobne cząsteczki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angiopatia cukrzycowa

  iangiopatliia diabetica, diabetic angiopa-thy]; swoiste dla cukrzycy zmiany powstające w naczyniach tętniczych w czasie wieloletniego trwania choroby, zaliczane do najgroźniejszych jej powikłań. Wyróżnia się —> mikroangiopatię i —>■ makro-angiopatię cukrzycową. Mikroangiopatia dotyczy naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andropauza

  (climacterium virile, andropause); okres starzenia się w życiu mężczyzny w następstwie zmniejszenia stężenia hormonów: testosteronu, DHEA, hormonu wzrostu i melatoniny. Objawy: zmniejszenie libido i masy mięśni, depresja, zaburzenia snu i pamięci, osteoporoza. Leczenie: testosteron, DHEA, hormon wzrostu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antykoagulanty doustne

  antykoagulanty doustne (-, oral anticoagulants); leki, które są antagonistami —> witaminy Iv. Ich działanie powoduje obniżenie aktywności czynników zespołu protrombiny (II, VII, IX, X) oraz białek C i S, co znacznie obniża krzepliwość krwi. Leczenie a.d. ■wymaga ścisłej kontroli lekarskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /661

  praca w formacie txt

Do góry