Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ataraktyki

  (a)i\iolytica, ataractic drugs, antianxiety drugs); leki psychotropowe obniżające poziom lęku i niepokoju, określane też jako trankwilizatory lub anksjolityki. Nie mają działania nasennego i antypsycho-tycznego. Stosowane jako środki wspomagające terapię wielu różnych chorób psychicznych i somatycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autyzm

  (iantismus, autism); utrata kontaktu z otaczającym światem, zamknięcie w kręgu oderwanych od realiów przeżyć prelogicz-nych i katatymicznych (—* katatymiczne myślenie). Zaliczany jest do tzw. osiowych objawów —> schizofrenii. Przeżycia autystyczne mogą występować u działających twórczo osób z „bogatym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  atenuacja zarazków

  atenuacja zarazków (-, attenuation of bacteria); odzjadliwie-nie zarazków. Sztuczne otrzymywanie mutantów wirusów^ lub bakterii o znacznie obniżonej chorobotwórczości przy równoczesnym zachowaniu ich właściwości antygenowych i immunobiolo-gicznego oddziaływania na organizm. Najczęściej postępowanie takie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania przeglądowe

  badania przeglądowe [-, screening); badania przesiewowe: 1) epidemiołogiczno-lekarskie b.p. całej populacji ludzi lub części tej populacji (grup zawodowych, grup wiekowych, grup żyjących na określonym terenie) przeprowadzane w celu wykazania łączących je łub różniących cech, np. takich, jak wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atom

  (—, arom, nuclide); najmniejsza cząstka materii, którą można wyodrębnić w pierwiastku chemicznym, mająca chemiczne właściwości danego pierwiastka. A. zbudowany jest z jądra i krążących wokół niego elektronów?. Elektron ma ujemny ładunek elektryczny-1,602 * 10~19 ku-lomba i masę 9,109 x 10~31 kg. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria funkcjonalna mózgu

  asymetria funkcjonalna mózgu (-, asymmetric functional hemispheres); nierówmoważność funkcji półkul mózgu w zakresie czynności psychicznych, gdy  dla jednych czynności dominuje półkula lewa, dla innych - półkula prawa. Pogląd zastąpił tradycyjny podział półkul mózgu na dominującą (lewą) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy przesiewowe

  (-, screening of children); testy przesiewowe; testy pozwalające na wstępną identyfikację chorób, zaburzeń lub wad w wyniku zastosowania testów i innych szybkich metod badania. Umożliwiające wyróżnienie w danej populacji dzieci, które prawdopodobnie mają daną chorobę/ /zaburzenie, oraz dzieci, które jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atonia

  {atonia); zniesienie lub - w łagodniejszej postaci - zmniejszenie (hipotonia) napięcia mięśni (tonusu). Termin odnoszony jest zarówno do mięśni poprzecznie prążkowanych, jak i gładkich przewodu pokarmowego oraz pęcherza. A. stwierdza się w chorobach, które naruszają prawidłową czynność luku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asynergia

  U7S\ nergia); zaburzenie prawidłowej współpracy grup mięśniowych w różnych odcinkach ciała, uniemożliwiające właściwe wykonywanie złożonych czynności ruchowych. Ruchy ulegają dekompozycji na poszczególne elementy, co czyni je powolnymi, niezgrabnymi i nie w pełni celowymi.

  A. można spostrzec w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arefleksja

  (,areflexia); zniesienie czynności odruchowej wskutek procesu chorobowego naruszającego ciągłość luku odruchowego (—> odruch). Uszkodzenie może być umiejscowione w każdym odcinku drogi odruchowej, tj. w ramieniu doprowadzającym (nerw obwodowy, korzeń rdzeniowy tylny), w części ośrodkowej luku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 146

  praca w formacie txt

Do góry