Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Blokery kanałów wapniowych

  (-, całcium channel blockers); antagoniści wapnia; leki hamujące przepływ wapnia przez błonę komórkową. Do najczęściej stosowanych należy amlody-pina, diltiazem i werapamil. Ponieważ wapń jest mediatorem skurczu mięśni gładkich, b.k.w. powodują rozszerzenie naczyń i dlatego są stosowane w —>...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blizna

  (icicatrix, scar); tkanka powstająca jako końcowy efekt procesu gojenia się rany, zachodzącego na skutek naprawy, w którym zniszczony fragment narządu lub tkanki jest zastępowany tkanką łączną. Ostatecznie b. składa się prawie wyłącznie z pasm kolagenu, nielicznych fibro-blastów i naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóle brzucha u dzieci

  (-, abdominał pains in children); częsta dolegliwość organiczna lub psychoorga-niczna wieku dziecięcego. U około 75% dzieci w wieku 5-10 lat b.b. umiejscawiają się w okolicy pępka, trwają kilka minut lub godzin, mają charakter kurczowy, często towarzyszą im bladość powłok, nudności, wymioty i bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bloki serca

  (-, heart blocks); upośledzenie lub przerwanie przewodzenia impulsów w układzie bodżcotwórczo-przewodzącym serca. Zależnie od lokalizacji nieprawidłowości wyróżnia się: 1) —> b. zatokowo-przed-sionkowy; 2) —»• b. przedsionkowo-komorowe; 3) —> b. śródkomorowe (b. prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa, b...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioetyka

  (-, bioethics); nazwa powstałej w latach 60. XX w. (choć słowo bioethics zostało prawdopodobnie użyte po raz pierwszy w 1970 r.) dziedziny —» etyki odnoszącej się do problemów moralnych powstałych wraz z rozwojem medycyny i biologii, jak np. postępowanie wobec śmierci mózgu, transplantacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bicz wodny

  (-, needlebath); bicz szkocki; zabieg wodoleczniczy wykonywany z tzw. katedry natryskowej. Skupiony strumień wody z gumowego węża z końcówką o średnicy ok. 1 cm, pod ciśnieniem ok. 152-304 kPa (1,5-3 atm.), okresowo przerwany, prowadzi się wg ustalonego kierunku na człowieka przebywającego w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja nerki

  biopsja nerki (.biopsia renalis, renal biopsy); metoda diagnostyczna polegająca na pobraniu wycinka nerki do badania histopatologicznego. Wskazaniem do biopsji są: zespól nerczycowy, przewlekły białkomocz (< 2 g/dobę] o nieznanej etiologii, izolowany krwinkomocz, choroby układowe z zajęciem nerek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegunka przewlekła

  (diarrhoea chronica, chronic diarrhoea); choroba trwająca ponad 14 dni. Dziecko oddaje wodniste stolce lub stolce z domieszką śluzu, krwi łub ropy, nie przybywa lub ubywa na wadze, ma upośledzone łaknienie. Objawy chorobowe często związane są ze spożytymi pokarmami. Przedłużanie się biegunki powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja wątroby

  (biopsia hepatis, liver biopsy); zabieg diagnostyczny polegający na nakłuciu wątroby za pomocą specjalnej igły w celu pobrania fragmentu tkanki do badania histopatologicznego. Jedno z najważniejszych badań służących do ustalenia rozpoznania schorzenia miąższu wątroby. B. ślepą wykonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielactwo nabyte

  (rntdigo); nabyte zaburzenie tworzenia się barwnika skóry - mełaniny, spowodowane najprawdopodobniej autoim-munizacją. Objawy: na skórze całego ciała powstają różnej wielkości i kształtu płamy z odbarwienia niewykazujące objawów zapalnych ani zaniku i niema-jące tendencji do charakterystycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /774

  praca w formacie txt

Do góry