Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chemioterapia przeciwnowotworowa

  (-, cancer chemiotherapy); leczenie przy użyciu związków syntetycznych lub roślinnych hamujących proliferację komórek nowotworowych. Ch.p. jest najczęściej stosowana jako leczenie uzupełniające lub —>■ leczenie paliatywne, czasem samodzielnie jako —> leczenie radykalne. Zwykle łączy się kilka —>...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronchografia

  (-, bronchography); metoda badania radiologicznego drzewa oskrzelowego po wprowadzeniu do oskrzeli środka cieniującego. B. aspiracyjna zakłada wprowadzenie środka cieniującego w fazie głębokiego wdechu z uwidocznieniem całego drzewa oskrzelowego. Obecnie zaki‘es wskazań do b. uległ znacznemu ograniczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemoembolizacja

  (-, chemoembolization); zabieg —»■ embolizacji z użyciem leków, najczęściej cy-tostatyków. Stosuje się w leczeniu nowotworów złośliwych, najczęściej w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów' wątroby. Wybiórcze podanie leku bezpośrednio do guza pozwala zmniejszyć jego dawkę, co zmniejsza objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruceloza w neurologii

  (brucellosis}, choroba odzwierzęca przenoszona z mlekiem lub produktami zwierzęcymi. Objawy: gorączka, bóle stawowe i mięśniowe. Może prowadzić też do procesów zlokalizowanych i wywodzących się wyłącznie z ośrodkowego układu nerwowego. Jest to przeważnie podostre lub ostre zapalenie opon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chloramina T

  (-, chloraminę); chloramid sodowy kwasu p-toluenosulfonowego. Ma postać białego, krystalicznego proszku o specyficznym zapachu, zawiera ok. 30% (300 g/l) czynnego chloru, łatwo rozpuszcza się w wodzie w zakresie do 10% (100 g/l). Działa silnie odkażająco, odwaniająco i utleniająco. Najchętniej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy procesu pielęgnowania

  (-, attributies of nursing process,); podstawowe właściwości charakteryzujące proces pielęgnowania. Do najczęściej występujących zalicza się: uniwersalność (możliwość dostosowania procesu do indywidualnych potrzeb, wymagań i warunków, w jakich jest realizowany), wieloetapowość, ciągłość i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłonka

  (lympha, lympha); część płynu zewnątrz-komórkowego (tkankowego), który dostaje się do naczyń chłonnych włosowatych. W ciągu doby powstaje ok. 2-4 1 ch. Skład ch. zmienia się w czasie jej przepływu. Przy przejściu przez węzły chłonne do ch. wchodzą limfocyty. Ch. odpływająca z jelit w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cewnik angiograficzny

  (-, angiographic catheter); cewnik służący do podawania środka cieniującego do naczyń krwionośnych. C.a. różnią się między sobą grubością i średnicą światła wewnętrznego, długością, nadaną krzywizną, budową ściany i materiałami, z których są wykonane. Najczęściej stosowane są c.a. z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brodawczak pęcherza moczowego

  (papilloma vesicae unnanae, papilloma of urinary bladder); niezłośliwy nowotwór wywodzący się z nabłonka dróg moczowych. B.p.m. mogą być pojedyncze lub mnogie (brodawczakowatość), są uszypu-łowane, pokryte nabłonkiem wielowarstwowym przejściowym, kształtu korala lub gąbki, łatwo krwawią. Ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka miażdżycowa

  (-, atheromatous plaąue); postać zmian miażdżycowych ściany naczyniowej, prowadzących do zwężenia światła naczynia. Składa się z czapeczki włóknistej, złożonej z komórek mięśni gładkich, oraz jądra lipidowego z komórkami zapalnymi (limfocyty, makrofagi, mastocyty). B.m. stabilne mają grubą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 250

  praca w formacie txt

Do góry