Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Defibrylacja elektryczna

  (-, defibrillation); metoda —»■ elektro-terapii stosowana w celu zwalczania —> migotania i trzepotania komór. Polega na wywoływaniu jednoczasowej depolaryzacji wszystkich komórek serca za pomocą impulsu prądu stałego o dużej energii (100-400 J) i krótkim czasie trwania (ok. 0,003 s). Uzyskana „cisza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie temperatury

  (-, temperature sensation]; czucie odbierane przez 2 rodzaje receptorów: 1} czucie ciepła odbierane jest przez ciałka zmysłowe; 2) czucie zimna - przez kolbki końcowe. Oba rodzaje receptorów znajdują się tuż pod skórą. Warunkiem ich pobudzenia są szybkie zmiany temperatury. Wolno zachodzące zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defibrylator

  (-, implantable cardiac defibrillator -ICD); kardiowerter/defibryłator impłan-towalny, jest urządzeniem wszczepial-nym, złożonym z generatora impulsów, implantowanego w okolicy podobojczy-kowej, na lub pod mięsień piersiowy większy, oraz połączonych z nim elektrod wprowadzanych do serca drogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ryzyka

  (—, risk factors); czynniki zagrożenia, stany i sytuacje, których obecność łączy się ze zwiększoną częstością występowania chorób. Nie są one bezpośrednimi czynnikami przyczynowymi (etiologicznymi), lecz zwiększają zagrożenie zachorowaniem, a zwykle wpływają również na przebieg choroby i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deprywacja

  (-, deprivation); dyskomfort psychofizyczny spowodowany głodem bodźców sensorycznych i emocjonalnych. Szczególnie wartościowe są bodźce, których dostarcza bliskość fizyczna. Niedobór bodźców sensorycznych i emocjonalnych może powodować przejściowe zaburzenia psychiczne, a nawet krótkotrwałe psychozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki stresorodne

  (—, stressors); stresory; czynniki nadmiernie obciążające człowieka, zarówno jego psychikę, jak i organizm, powodujące —> stres. Mogą mieć charakter urazu mechanicznego, fizycznego (zimno, gorąco, hałas), infekcyjnego; mogą być nimi też zabiegi chirurgiczne lub zaburzenia metaboliczne. Do cz.s. należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwonka bakteryjna

  Cdysenteria, dysenteryj; ostra choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez pałeczki —» Shigełla. Źródłem zakażenia może być chory człowiek lub nosiciel. Zakażenie następuje drogą pokarmową przez zanieczyszczone bakteriami produkty spożywcze, wodę lub pośrednio przez przedmioty codziennego użytku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwonka pełzakowa

  (.amebiasis); choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez —> pełzaka (—» Entamo-eba histołytica). Endemicznie występuje w krajach o klimacie ciepłym. Człowiek zaraża się drogą pokarmową (zanieczyszczone pożywienie, woda), przez używanie zanieczyszczonych kaniul do wlewów doodbytniczych, stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz komorowy

  (tachycardia ventricidaris, ventricular tachycardia); postać —>■ zaburzeń rytmu serca, cechuje się przejęciem funkcji rozrusznika serca przez ognisko bodźcotwórcze położone w komorze. Do głównych postaci należą: 1) cz.k. niena-padowy (tachycardia uentricularis nonpa-roxysmalis, nonparoxysmał...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz napadowy

  (tachycardia paroxysmalis suprai/entricu-laris, paroxysmal supraventricular ta-chycardia); —»■ zaburzenia rytmu serca polegające na czasowym zastępowaniu prawidłowego —> rytmu., zatokowego przez znacznie przyspieszony (160— -240/min) rytm z ogniska pozazato-kowego (ektopowego), położonego powyżej komór (w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 245

  praca w formacie txt

Do góry