Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Drżenie

  {tremor); rytmiczne, regularne, o małej amplitudzie ruchy naprzemienne różnych części ciała, zwykłe dalszych części kończyn (dłonie, stopy), ale także głowy, żuchwy lub języka. D. występuje w chorobach zaburzających czynność układu pozapiramidowego i móżdżku (np. choroba Parkinsona, —> choroba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie mięśniowe

  [tiemor musculorum, muscular tremor); szybkie, krótkotrwale, nieregularne skurcze całych pęczków włókien mięśniowych (d. pęczkowe, fascykulacje) lub pojedynczych włókien mięśniowych (d. włókienkowe, fibryłacje), występujące w spoczynku, spontanicznie lub po prowokacji mechanicznej (opukiwanie mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dur brzuszny

  (typhus abdominalis, typhoid fever); choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez pałeczkę (—■> Salmonella typki).Źródłem zakażenia jest chory człowiek lub nosiciel, który wydala bakterie z kalem, w mniejszym stopniu z moczem. Zakażeniu ulega woda, środki spożywcze, jarzyny; biernie bakterie przenoszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dragawki

  (icorwulsiones, convulsions); konwulsje; szybkie, zwykle napadowo występujące naprzemienne skurcze mięśni (d. tonicz-ne), najczęściej połączone z określonymi efektami ruchowymi, głównie w postaci zginania i prostowania różnych części kończyn (d. kloniczne), całego tułowia, ruchów' kąta ust...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dusznica bolesna niestabilna

  (-, unstable angina, intensive therapy); chory z d.b.n. (—► ostre zespoły wieńcowe) wymaga energicznego leczenia na —>■ oddziale intensywnej opieki kardiologicznej. W leczeniu można wyróżnić 3 okresy. Okres I - próba stabilizacji blaszki miażdżycowej (48 h) obejmuje unieruchomienie w łóżku, podanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta bogatobialkowa

  high protein diet); zmodyfikowana —»• dieta podstawowa o zwiększonej zawartości białka wynoszącej 1,5-2,0 g/kg mc. lub 100-130 g/d; V7 - V3 ilości powinno stanowić białko z produktów zwierzęcych o niskiej zawartości duszczu. Podstawowymi źródłami białka o wysokiej wartości biologicznej są: chude...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diureza

  idiuresis); objętość moczu wydzielana przez nerki w jednostce czasu (d. dobowa, godzinowa, minutowa). Przy ocenie d. należy uwzględniać objętość przyjętych płynów. Prawidłowa d. dobowa przy swobodnym przyjmowaniu płynów wynosi 1500-2000 ml, godzinowa 60-80 ml, minutowa 1,0—1,3 ml. Przy maksymalnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta ciężarnej

  {diaeta gramdarum, diet of pregnant); sposób odżywiania kobiety ciężarnej, zgodny z zasadami dietetyki, z uwzględnieniem indywidualnych odrębności (wieku, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowia, czasu trwania, rozwoju i przebiegu ciąży). Rosnące zapotrzebowanie energetyczne (o ok. 1200 kJ w I połowie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dotyk w pielęgniarstwie

  (-, touch in nursing); jeden z —» komunikatów pozawerbałnych, możliwy do zaistnienia dzięki zmysłowi dotyku (—> czucie dotyku i ucisku); nośnik informacji o stanie sfery biopsychospołecznej (np.: stan skóry, tętna; odczucia, emocje). Od lat przedmiot zainteresowania pielęgniarstwa (teoretycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bebilon pepti, hydrolizat białkowy

  - hipoalergiczny preparat do stosowania w alergii na białka mleka krowiego; 3) Pro-sobee, Bebilon sojowy, Humana SL, Sin-lac: preparaty bezmleczne, na bazie białek roślinnych, pozbawione laktozy i sacharozy, wskazane w pierwotnej i -wtórnej —> nietolerancji laktozy, —> nietolerancji białek mleka krowiego, —>...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 434

  praca w formacie txt

Do góry