Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NPZ

  (—, National Health Program); założenia polityki zdrowotnej państwa polskiego na poszczególne lata. Oparty jest każdorazowo na aktualnej diagnozie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i analizie jej uwarunkowań. Obejmuje dwa rodzaje celów: 1) strategiczne i 2) operacyjne. Cele strategiczne określają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuroleptyki

  (-, neuroleptic drugs); —» leki psychotropowe o działaniu antypsychotycznym, usuwającym np. urojenia, halucynacje, zaburzenia świadomości itd. Dobór n. musi być indywidualny, zależny od obrazu klinicznego. Wyróżnia się n. krótko działające i stosowane zwykłe do leczenia podtrzymującego n. o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladownictwo

  (-, imitation); jeden - ze sposobów —* uczenia się i wywierania wpływu wychowawczego, skłonność do działania niesamodzielnego, którego wzorem jest postępowanie lub pogląd innych ludzi. N. odgrywa rolę-, gdy wychowanek nie jest na tyle dojrzały, by sam mógł kierować swoim postępowaniem. Wartość n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadżerka szyjki macicy

  (■erosio ceruicis uteri, cervical erosion); n. gruczołowa (erosio glandularis) to ektopo-we występowanie nabłonka gruczołowego (cylindrycznego) na tarczy szyjki. Prawidłowo na tarczy jest nabłonek wielowarstwowy płaski. Ubytek tego nabłonka to tzw. n. prawdziwa (erosio vera). W kanale nabłonek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadziąślak

  (epidis); zmiana przypominająca nowotwór, rozwija się na dziąśle w okolicy zębów od strony przedsionka jamy ustnej. Występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn, czasem pojawia u noworodków, nazywany jest wówczas n. wrodzonym. Na podstawie obrazu histopatologicznego wyróżnia się: 1) n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena

  (hemicrania); nawracające, zwłaszcza u młodych kobiet, napady połowiczych bólów głowy, trwające do kilku godzin. Etiopatogenezy nie wyjaśniono. Ataki związane są ze skurczem naczyń w dorzeczu tętnicy szyjnej i niedokrwieniem, a następnie zwiotczeniem naczyń i obrzękiem okołonaczyniowym. Podkreślane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukowiscydoza

  (mucoviscidosis, panexocrynopathia); w Polsce najczęstsza, ograniczająca życie ogólnoustrojowa choroba metaboliczna uwarunkowana genetycznie. Dziedzicz)? ' się w sposób recesywny i wstępuje u obu płci. Istotą,_~m. jest nieprawidłowa czynność gruczołów zewnętrznego wydzielania, które produkują lepką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrobiologia

  microbiology]; nauka o drobnoustrojach, tj. o istotach widocznych pod urządzeniami powiększającymi, głównie mikroskopami. Istnieją działy zależne od grupy drobnoustrojów, jak: algologia, bakteriologia, wirusologia, mikologia i protozoologia. Istnieją także działy wykorzystujące do celów praktycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie tętnicze

  (hypertonia artenalis, arteria! hypertension); stan rozpoznawany wówczas, gdy ciśnienie tętnicze przekracza graniczne wartości określone przez WHO i ISH (International Society of Hypertension) jako 18,5/11,9 kPa (139/89 mmHg), a więc gdy ciśnienie skurczowe wynosi co najmniej 18,7 (140 mmHg), a rozkurczowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko kobiece

  {lacfeminae, human milk); pokarm kobiecy; m. przystosowane do potrzeb i możliwości trawiennych dziecka, zapewnia optymalny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny, zmniejsza śmiertelność, zabezpiecza przed wieloma chorobami wieku dziecięcego i dojrzałego. Podstawowymi składnikami odżywczymi m.k. są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 042

  praca w formacie txt

Do góry