Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźniki składu ciała

  Masa ciała szczupłego (łean body mass) pozwala na przeprowadzenie oceny masy tzw. tkanek aktywnych, z wyłączeniem tkanki tłuszczowej.

  Metoda impedancji (oporności) bioelektrycznej (BIA) wykorzystuje zjawisko różnic przewodnictwa elektrycznego pomiędzy beztłuszczową masą ciała a tkanką tłuszczową, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie płciowe

  Początek tego okresu, tzw. młodszy wiek szkolny, cechuje względna biologiczna stabilność i ogólna harmonia rozwoju. Zwolnieniu ulega tempo rozwoju, powiększa się masa ciała. Wzrasta ogólna odporność ustroju. Rozpoczyna się wy-rzyoanie zębów stałych. Wrażliwość większości zmysłów osiąga swój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko karane biciem

  W psychologii kara rozumiana jest jako taka konsekwencja zachowania, która zmniejsza prawdopodobieństwo jego ponownego wystawienia.

  W procesach wychowawczych stosowane są rozmaite kary, najczęściej dyscyplinujące, polegające na odmowie, zakazie, odebraniu dziecku przyjemności itp. Reakcja dziecka na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek biologiczny

  Wiek biologiczny to rzeczywiste zaawansowanie w rozwoju kilku cech (wyrażone w latach), na podstawie których przeprowadza się ocenę auksołogiczna. W praktyce pediatryczno-endokrynołogicznej najczęściej wykorzystuje się kryterium wieku morfologicznego (wzrostowy i wagowy), zębowego, kostnego oraz wieku cech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /6 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie płciowe dziewcząt

  Pierwszym widocznym objawem dojrzewania płciowego dziewcząt jest powiększenie gruczołów piersiowych, tzw. stadium pączka (M2). Zazwyczaj przypada ono między 11 a 11,5 rż. i występuje pod wpływem hormonu luteotropo-wego (LTH). Poprzedza je jednak, nie zawsze dostrzegane w ocenie klinicznej, wydzielanie z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzyskanie dostępu donaczyniowego

  W zaawansowanym postępowaniu ratowniczym konieczne jest podawanie leków oraz pobieranie krwi do badań. W tym celu należy uzyskać dostęp do żyły. Jeśli założenie kaniuli do żyły obwodowej jest trudne i trzykrotne próby lub próby przedłużające się ponad 90 sekund nie dały efektu, należy założyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp do żyły

  Uzyskanie dostępu do żyły jest konieczne do podawania leków i płynów. W warunkach resuscytacji alternatywną drogą podania leków może być podaż dotchawicza (po zaintubowaniu) lub podaż do jamy szpikowej. Wszystkie próby kaniulacji powinny odbywać się ze starannym zachowaniem zasad aseptyki: w jałowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka

  Na problem krzywdzenia dzieci w peini zwrócono uwagę dopiero w XX wieku. Pierwsze wzmianki na temat narażania dzieci na urazy fizyczne przez dorosłych pojawiły się w roku 1946 za sprawą amerykańskiego radiologa Johna Caffeya. Autor ten opublikował artykuł poświęcony złamaniom kości długich u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp do żyły obwodowej

  Do kaniulacji używa się kaniul wykonanych z teflonu, poliuretanu lub silikonu. Składają się one zazwyczaj z kaniuli właściwej i wewnętrznej igły usuwanej po wprowadzeniu kaniuli do żyły. Kaniule mogą być zaopatrzone w jednokierunkowe zastawki, dodatkowe porty i różnorodne systemy mocowania. Oznaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy dotyczące nastolatków

  W Polsce, w odniesieniu do pacjentów małoletnich, którzy ukończyli 16 lat, wymagana jest zarówno zgoda pacjenta, jak i jego przedstawiciela ustawowego (tzw. zgoda równoległa). Sprzeciw wyrażony przez małoletniego (przy zgodzie przedstawiciela ustawowego) lub przez przedstawiciela ustawowego (przy zgodzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /6 471

  praca w formacie txt

Do góry