Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Działania uboczne farmakologicznego leczenia choroby Parkinsona

  Fluktuacje w nasileniu symptomatyki choroby Parkinsona mogą być uwarunkowane wpływem czynników psychicznych. Przykładem jest paradoksalna kineza, sytuacja, w której chory w obliczu dużego zagrożenia lub podniecenia prezentuje niespodziewanie dobrą sprawność motoryczną, chociaż przed momentem dominowała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parkinsonizm poneuroleptyczny

  Grupa leków neuroleptycznych, w głównej mierze fenotiazyny i pochodne butyrofenonu, w aspekcie biochemicznym określana jest mianem blokerów receptorów dopaminergicznych Dl i D2. Większość tych leków ma działanie antypsychotyczne i stąd też stosuje się je w psychiatrii. W przeszłości dochodziło do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie operacyjne choroby Parkinsona

  W przypadku ciężkich postaci drżenia, w szczególności jednostronnego, które nie reaguje na leczenie farmakologiczne uznaną, a obecnie w dużej mierze zapomnianą metodą neurochirurgiczną jest zabieg stereotaktycznego uszkodzenia wzgórza. Warunkiem jest wiek poniżej 60 roku życia oraz brak innych uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby neurodegeneracyjne

  W przypadku postępującego porażenia nadjądrowego (zespół Steel-Richardson-Olszewskiego) dochodzi pod względem histologicznym do zwyrodnienia włó-kienkowego struktur pnia mózgu łącznie z istotą czarną; etiologia i patogeneza tego schorzenia nie zostały poznane. Klinicznie obok hipokinezy i sztywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STABILNOŚĆ W CZASIE STANIA I CHODZENIA

  Z powodu objawu pulsji dochodzi do znacznego stopnia upośledzenia chodzenia i stania. Ponieważ chorzy nie są w stanie przewidzieć ani kontrolować upadania, stają się lękliwi i niepewni, co jeszcze bardziej nasila zniedołężnienie. Wydaje się, że przyczyną jest raczej zaburzenie procesu kontrolowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Alzheimera

  W przypadku choroby Alzheimera dochodzi do rozlanej degeneracji kory mózgowej z obecnością typowych pod względem histologicznym zmian, tak zwanych plak amyloidowych i zwyrodnienia włókienkowego. Podobnie jak w chorobie Parkinsona częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. Wiodącymi objawami klinicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demencja

  Demencja (otępienie) nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz sformułowaną na międzynarodowym forum definicją operacyjną (klucz diagnostyczny według DSM-III-R). Aby postawić rozpoznanie otępienia musi być spełnione kryterium uogólnionej degradacji intelektualnej, połączonej z utratą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEKSOWE PROGRAMY RUCHOWE

  Kompleksowe programy ruchowe wymagają aktywacji antagonistycznych grup mięśni w więcej niż dwóch stawach w chronologicznie precyzyjnym, często symultanicznym porządku. W zaawansowanym stadium choroby ma miejsce niezdolność do wykonania jednocześnie dwóch procesów ruchowych. Złożony układ ruchowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodogłowie normotensyjne

  Ze względu na zaburzenia chodu, przede wszystkim wodogłowie normotensyj-ne jest schorzeniem, które należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej choroby Parkinsona. W obrazie klinicznym choroby chodzi o wodogłowie komunikujące, które występuje głównie u ludzi starszych. Patogeneza i etiologia są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja w chorobie Parkinsona

  Wielu chorych cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Na pierwszy plan wysuwa się osłabienie napędu. Afekt staje się zniwelowany, obecny jest lękowy nastrój, w smutnej tonacji, który może też przyjmować charakter paranoidalny. Następnie stan zdrowia zostaje poważnie pogorszony z powodu zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 020

  praca w formacie txt

Do góry