Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wczesne dzieciństwo

  Wczesne dzieciństwo obejmuje wiek niemowlęcy oraz poniemowlęcy.

  Wiek niemowlęcy to okres od narodzin do początków mowy, który w przybliżeniu obejmuje pierwszy rok życia. Jednakże rozwój psychiczny dziecka nie rozpoczyna się z chwilą przyjścia na świat, bowiem dziecko rodzi się z pewny-■mi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie płciowe chłopców

  Okres dojrzewania u chłopców trwa zazwyczaj 5-6 lat. Dwufazowość tego okresu jest trudniejsza do zróżnicowania niż u dziewcząt. Wiek pierwszej połu-cji (przeciętnie ok. 13,5 rż.), będącej biologicznym odpowiednikiem menarche, na ogól niełatwo określić. Dlatego też jako punkt graniczny fazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnie dzieciństwo

  Średnie dzieciństwo, czyli wiek przedszkolny, przypada na czas od ok. 3 do 6 rż., a urok tego wieku polega na bogactwie spostrzeżeń i zainteresowań dziecka, na niezwykłości jego pytań, spontaniczności reagowania, pełnym ufności stosunku do rodziców. Zarazem dziecko jest już zdolne do refleksji i do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /3 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie normy w auksologii

  Ocena rozwoju dziecka stanowi integralną część postępowania diagnostycznego w medycynie wieku rozwojowego. Jest ona niezbędna zarówno w postępowaniu prewencyjnym (promocja zdrowia), jak i leczniczym w przypadkach aukso-patii (zaburzeń rozwoju).

  Diagnostyka auksołogiczna (ocena rozwoju) może dotyczyć:

  ♦...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /14 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późne dzieciństwo

  Późne dzieciństwo, nazywane też młodszym wiekiem szkolnym, trwa od ok. 6-7 do 10-12 rż. i jest okresem przejściowym pomiędzy dzieciństwem a młodością (adołescencją). Jest to czas dalszego rozwoju funkcji psychicznych, zmiany głównego rodzaju aktywności z zabawowej na związaną z nauką szkolną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siatki centyłowe

  W ostatnim 30-leciu spopularyzowano metodę siatek centyłowych. Ich główną zaletą jest możliwość graficznego przedstawienia pozycji badanej cechy i odniesienia jej do przyjętej normy. Ponadto, na podstawie pomiarów wykonywanych np. w odstępach półrocznych lub rocznych w okresie kilku łat i nanoszenia ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adoiescencja

  Okres młodości, nazywany adoiescencja (łac. adolescere - wzrastanie ku dojrzałości), rozpoczyna się po 10-12 rż. i trwa do ok. 18-20 rż. Jest to czas intensywnych przemian, które z dzieciństwa prowadzą ku dorosłości. Dzieli się na dojrzewanie (do ok. 16 rż.), kiedy dominującą rolę odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morfogram

  Morfogram, wykreślony na podstawie kilku cech morfologicznych (długościowych i szerokościowych), pozwala na ocenę proporcji między odcinkami ciała, poprzeczna linia, powstała z połączenia uzyskanych wartości badanych cech,wyznacza poziom ich rozwoju, czyli profil rozwoju dla płci i danego wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka do 7 roku życia

  Dziecko nie jest miniaturą człowieka dorosłego. Wykazuje wiele odrębnych cech morfologicznych i funkcjonalnych, specyficznych dla poszczególnych okresów jego rozwoju.

  Wiele odrębności cechuje zwłaszcza noworodka. Donoszony noworodek ma zwykle długość 50-52 cm i waży 3,0-3,5 kg. Dziecko urodzone powyżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /8 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba sieroca

  Choroba - w zależności od jej rodzaju i czasu trwania - jest dla dzieci psychicznym obciążeniem (stresem), w stosunku do którego cechuje je różny poziom wytrzymałości. Szczególnie trudne mogą być dla chorego dziecka przeżycia związane z pobytem w szpitalu. W zależności od wieku, a także od innych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 161

  praca w formacie txt

Do góry