Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniową

  W poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego i innych, różnorodnych uciskach dochodzi do niekompletnego zanikania funkcji nerwów obwodowych, ruchowych, czuciowych i wegetatywnych, podobnie jak w wadach wrodzonych cewy nerwowej. Nowoczesne metody obrazowania wyjaśniają objawy kliniczne zmian w przepuklinie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone miopatie

  Wrodzone uszkodzenia struktury mięśni, jakimi są miopatie, zauważalne są już w okresie noworodkowym jako znaczna hypotonia mięśni. Są to zaburzenia w budowie włókien mięśniowych, które z reguły nie postępują. Każda hypotonia wymaga dokładnej diagnozy, ale terapia powinna być wprowadzona możliwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone nieprawidłowości rozwojowe

  Wielorakie anomalie w różnym zakresie wpływają na kostny, mięśniowy i nerwowy aparat ruchowy. Można wymienić np. nieprawidłowy rozwój kostny kręgosłupa (skolioza), który często przebiega z innymi zmianami szyi, twarzy, jak np. zespół Klippel-Feila. Do tych niekorzystnych można zaliczyć też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły hipotoniczne

  Zespoły chorobowe z hipotonią oraz atoniczna diplegia i ataksja móżdżkowa są trudne do odróżnienia w drugim trymestrze. W diagnostyce różnicowej dzieci z ciężkim obniżeniem napięcia mięśniowego należy wykluczyć takie jednostki chorobowe, jak: zespoły zaburzeń hormonalnych i przemiany materii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomocnicze reakcje ułożeniowe

  W badaniu neurorozwojowym niemowląt znane są także inne reakcje uło-żeniowe opisywane przez neurologów dziecięcych, które zasługują na omówienie ze względu na dotychczasowe ich stosowanie w praktyce pediatrycznej. Reakcje te wykazują pewną stabilność wzorców w odróżnieniu od zmieniających się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzony rozwój umysłowy

  Dzieci upośledzone umysłowo cechują się harmonijnym opóźnieniem motoryki spontanicznej, słabą aktywnością, opóźnieniem reakcji ułożeniowych i opóźnieniem wygasania odruchów prymitywnych.

  Kompleksowe badanie neurokinezjologiczne jest podstawą do dalszej diagnostyki instrumentalnej i badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Dziecko ryzyka symptomatycznego"

  „Dziecko ryzyka symptomatycznego" zostało po raz pierwszy zdefiniowane przez Vojtę (1988), Bauera (1985) i określone jako stan niestabilny i przejściowy charakteryzujący się objawami:

  -    nieprawidłowej motoryki spontanicznej z ubóstwem lub stereotypią wzorów motorycznych,

  -    zaburzeniem automatyzmów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /8 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wrodzonych wzorców ruchowych, tworzenie ich w schemacie ciała

  Każdy człowiek ma wrodzony, genetycznie uwarunkowany program dla zabezpieczenia właściwego ułożenia ciała, utrzymania postawy, pionizacji i celowego poruszania się do przodu.

  Pod pojęciem lokomocji rozumie się skoordynowaną, automatyczną czynność ruchową, służącą do przemieszczania ciała w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /7 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia wczesnodziecięcego uszkodzenia mózgu

  Uszkodzenia rozwijającego się mózgu mogą występować we wszystkich jego miejscach. W motoryce wyrażają się szczególnie uszkodzenia drogi piramidowej, struktur pozapiramidowych (jądra postawy mózgu) oraz kory w zakręcie pozaśrodkowym i móżdżku, pod nazwą mózgowe porażenie dziecięce (mpdz).

  Mózgowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wyzwalania kompleksów motorycznych odruchowej lokomocji

  Metoda terapii odruchową lokomocją opiera się na wyzwalaniu kompleksów ruchowych pod wpływem stymulacji wybranych miejsc na ciele pacjenta. U dzieci z zaburzoną ośrodkową koordynacją nerwową nie ma prawidłowego sterowania postawą, brak jest prawidłowych mechanizmów podporowo-wy-prostnych i utrudnione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 151

  praca w formacie txt

Do góry