Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ultradźwięki

  W odróżnieniu od fal elektromagnetycznych ultradźwięki, które nie mają charakteru elektromagnetycznego, charakteryzują się podłużnym kształtem fali. Przypominają one nieco akordeon (rozciąganie i ściskanie, nie muzykę! - przyp. tłum.). Fale dźwiękowe to zagęszczanie i załamywanie się drgającego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diatermia mikrofalowa

  Diatermia mikrofalowa jest podobna do diatermii krótkofalowej pod względem celu zabiegu, tj. przegrzania głęboko położonych tkanek. Inne są jednak podstawy fizyczne tej metody i mechanizm działania urządzeń.

  Zasady korzystania ze sprzętu medycznego, takiego jak urządzenia do diatermii krótko- i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /4 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezonans obwodów, czyli dostrajanie pacjenta

  Im mniejsza długość fal, czyli im większa ich częstotliwość, tym głębiej fale przenikają w głąb ciała. Używając terminów technicznych można powiedzieć, że wytwarzanie ciepła podczas zabiegu diatermii krótkofalowej jest wynikiem zestrojenia pacjenta z drganiami wysyłanymi przez aparat zabiegowy w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rodzaju promiennika (głowicy zabiegowej)

  Czynniki, które należy brać pod uwagę przy wyborze rodzaju promiennika, to pożądany kształt pola i anatomia obszaru poddawanego zabiegowi. Ogólnie wyróżnia się trzy typy promienników: okrągłe małe, okrągłe duże i prostokątne. W każdym z nich kształt wytwarzanego pola pokrywa się z kształtem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja mocy

  Regulator mocy w urządzeniach do diatermii jest podobny do regulatora siły głosu w odbiornikach radiowych i telewizyjnych; służy on do określenia poziomu przegrzania tkanek. Przyrównanie urządzenia do diatermii do aparatu radiowego powinno przydać się wszystkim tym fizykoterapeutom, którzy stykają się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłolecznictwo

  Termin promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje szeroki zakres fal o różnej długości i częstotliwości, od fal długich (radiowe, telewizyjne) i krótkich, wykorzystywanych w diatermii, przez znane wszystkim światło widzialne, do krótkich fal nadfioletu o dużej częstotliwości, promieniowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje elektrod

  W niektórych standardowych podręcznikach wymienia się kilkanaście rodzajów elektrod używanych w zabiegach diatermii. Obecnie jednak większość typów elektrod można zaklasyfikować do jednej z dwu kategorii, z których każda obejmuje różnorodne rodzaje elektrod do wyboru, w zależności od wymagań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampa Kromeyera

  Lampa Kromeyera jest specjalnym rodzajem urządzenia emitującego dalekie pasma promieniowania nadfioletowego. Wykorzystuje się ją w leczeniu zmian otwartych, owrzodzeń i zmian w obrębie jam ciała. Lampa Kromeyera używana jest tylko do naświetlań miejscowych, a nie ogólnych. Obszar napromieniany jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrody indukcyjne

  Elektrody indukcyjne mają zwykle postać elektrod sztywnych połączonych za pomocą zawiasów (ryc. 2-Ą), pojedynczej elektrody sztywnej (ryc. 2-5) lub pary elektrod z izolacją powietrzną, które można jednak stosować pojedynczo. Wytwarzają one wyłącznie pole magnetyczne. Zgodnie z prawami fizyki pole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie laserowe małej mocy

  Już starożytni Grecy, Rzymianie i Egipcjanie leczyli światłem. Najnowsze badania poświęcone oddziaływaniu światła na organizm człowieka doprowadziły do powstania nowej, niezmiernie interesującej odmiany elektroterapii: leczenie laserem. Większość prac naukowych na temat zastosowania światła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 929

  praca w formacie txt

Do góry