Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ocena zachowań wcześniaka

  Na podstawie NBAS opracowano sposób Ocenyzachowań wcześniaka (Assessment of PretermInfanfs Behavior — APIB) pozwalającystwierdzić stopień jego dojrzałości do reakcji nabodźce zewnętrzne [7]. Jest on oparty na przedstawionymwcześniej synaktywnym modelu zachowańnoworodka. Badanie polega na oceniereakcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie odpowiedzi noworodka na bodźce zewnętrzne według Morgana

  Ocena w tym systemie odbywa się w trzechkategoriach: napięcia mięśni i wzorców ruchowych,prostych odruchów, reakcji na bodźcezewnętrzne. Podobnie jak w ocenie neurologicznejDubowitza, tak i w tej metodzie, wynikibadania zapisuje się punktowo w specjalnejtabeli. W każdej z trzech kategorii wyróżnia się9...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja wewnętrzna goleni

  Skręcenie to wynika z nadmiernej rotacji kościpiszczelowej do wewnątrz. Częściej występujeu wcześniaków, które mają osłabione napięciemięśni. Układanie na brzuchu może pogłębiaćzmianę. Leczenie polega na szynowaniu goleniw rotacji zewnętrznej zakładanym na noc.U młodszych dzieci przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasica metaboliczna

  Kwasica metaboliczna powstaje w sytuacjachnadmiernego wydzielania lub niedostatecznegowydalania jonów wodorowych, lub przy nadmiernejutracie jonów wodorowęglanowychz moczem lub stolcem. W wyniku tego dochodzido uogólnionego obniżenia pH płynów ustrojowych

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwicze zapalenie jelit

  Martwicze zapalenie jelit jest częstą chorobąukładu pokarmowego występującą w ciągu 6 tygodniu wcześniaków, których masa urodzeniowąnie przekracza 2000 g [46, 47]. Jej wystąpieniusprzyjają powikłania okołoporodowe,a przede wszystkim zamartwica, masywne zakażenie,niedotlenienie lub niewydolność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperbilirubinemia

  Hiperbilirubinemia (objawiająca się żółtaczką)jest wynikiem nagromadzenia się bilirubiny wekrwi. Wśród przyczyn wymienia się niezgodnośćgrupową krwi w układach Rh lub ABO,fizjologiczną żółtaczkę noworodków, żółtaczkępoprzetoczeniową i zakażenia. Żółtaczka fizjologicznanajczęściej występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retinopatia wcześniaków

  Retinopatia wcześniaków (retinopathy of prematurity— ROP) jest główną przyczyną ślepotyu dzieci. Jej przyczyną jest nieprawidłowaproliferacja naczyń w jeszcze niedojrzałej siatkówce.Nie znane są jednak przyczyny wystąpieniatakiego procesu. Wydaje się, że podstawoweznaczenie ma nadmiar tlenu w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy

  W życiu płodowym przewód tętniczy łączytętnicę płucną z aortą zastępującą, wytwarzającw ten sposób naturalny przeciek pomiędzykrążeniem płucnym i systemowym. Dzięki temukrew omija czynnościowe krążenie płucne, którenie jest potrzebne w życiu płodowym zewzględu na brak wymiany gazowej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy splotu ramiennego

  Urazy splotu ramiennego mogą dotyczyć górnejczęści splotu — porażenie Erba, lub dolnejczęści splotu — porażenia Klumpkego. Urazysplotu ramiennego występują w 0,25% wszystkichporodów [50]. Najczęstszymi urazami sploturamiennego są porażenia Erba, które dotyczągórnej części splotu pochodzącej z 5. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusowe zakażenia płodu i noworodka

  Rozwijający się mózg jest bardzo wrażliwy nawszelkiego rodzaju zakażenia wirusowe. Infekcjawewnątrzmaciczna, lub tuż po porodzie,zagram dojrzewającemu układowi nerwowemu,w którym nadal trwa mielinizacją włókieni proliferacja naczyń. Jej wynikiem mogą byćnieprawidłowości budowy lub opóźnieniew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /2 431

  praca w formacie txt

Do góry