Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Złamania w obrębie nasad

  Złamania przeznasadowe ogólnie są leczone taksamo, jak wszystkie inne złamania. Zawszejednak w tych przypadkach istnieje możliwośćwystąpienia zaburzeń wzrostu. Urazy powodującezmiażdżenie chrząstki nasadowej mogąprowadzić albo do opóźnienia wzrostu określonegoodcinka szkieletu, albo do kątowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artrogrypoza

  Wielomiejscowe wrodzone zesztywniające zwyrodnieniestawów (arthrogryposis multiplex congenita— AMC) stanowi zespół chorobowyobjawiający się wrodzonym, nie postępującymzesztywnieniem licznych stawów. Zespół zostałopisany po raz pierwszy w roku 1841, pomimoto etiopatogeneza nadal pozostaje nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piszczel szpotawa (tibia vara)

  Piszczel szpotawa (tibia vara) jest wadą bezpośredniospowodowaną przez zaburzenia wzrostuo nie znanej etiologii, dokonujące się w przyśrodkowejczęści nasady bliższej kości piszczelowej.Ponieważ większość dzieci z tą wadąma nadwagę, jako przyczynę można rozważaćmechaniczne przeciążenie nasady...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzona łamliwość kości

  Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta— OI) jest poważną chorobą powodującązmniejszenie wartości mechanicznej szkieletu.Choroba ta jest uwarunkowana genetycznie,typ dziedziczenia jest autosomalny i dominujący,chociaż występuje niekiedy także dziedziczenierecesywne [17]. W przypadkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /4 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka fizjoterapeutyczna

  Z chwilą kwalifikacji do usprawniania dzieckaz konkretnym problemem ortopedycznym, stajemyprzed koniecznością wykonania dokładnejdiagnostyki narządu ruchu, niezbędnej do wyboruwłaściwego postępowania. Diagnostyka taobejmuje: wywiad, badanie oglądaniem, pomiarzakresu ruchów w stawach, test siły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów

  Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawównie jest jednostką chorobową, lecz raczej zespołemchorobowym. Wyróżnia się tu trzyodrębne rodzaje rozpoznawane ze względu naobjawy kliniczne, epidemiologię, specyfikę immunologicznąi rokowanie. Najważniejsze różnicemiędzy nimi zgrupowano w tabeli 10.1...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Calvego-Legga-Perthesa

  Choroba Calvego-Legga-Perthesa (Calve--Legg-Perthes disease — LCPD) jest jednąz cięższych osteochondroz objawiającą się jakojałowa martwica głowy kości udowej u dziecipoza tym zdrowych. Choroba występuje pomiędzy2. a 12. rokiem życia, najczęściej — pomiędzy4. i 8. rokiem życia. Częstość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manualne testowanie mięśni

  Manualne testowanie mięśni u dzieci wymagaszczególnego doświadczenia. Standardowy testjest niemożliwy do wykonania u małego, niewspółpracującego dziecka. Fizjoterapeuta możebyć postawiony w sytuacji, w której polegaćbędzie tylko na obserwacji czynności wykonywanychprzez dziecko w celu identyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie skórno-mięśniowe

  Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis)jest rzadką chorobą skóry i mięśni. Mięśnie,szczególnie usytuowane dogłowowo, ulegają zapaleniu i stają się słabe. To osłabienie powodujeproblemy przy wchodzeniu na schodyi wstawaniu z poziomu podłogi. Skóra jestczerwona i błyszcząca, z polami suchych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzywienie boczne kręgosłupa

  Skrzywienie boczne kręgosłupa (skolioza) zdefiniowanojako wygięcie w płaszczyźnie czołowejz komponentą rotacyjną. Może wystąpić naograniczonej długości lub obejmować praktyczniecały kręgosłup. Stopień nasilenia skrzywieniaprzybiera wartości od umiarkowanego dociężkiego. Występowanie u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /3 307

  praca w formacie txt

Do góry