Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe cechy katabolizmu i anabolizmu

  Całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energii, jakie zachodzą w organizmach żywych i stanowią istotę życia, nosi nazwę metabolizmu, od słowa greckiego metabole, co znaczy przemiana. Procesy degradacji składników ciała oraz składników pożywienia wchłoniętych ze światła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ limfatyczny

  Woda i rozpuszczone w niej substancje, jak tlen czy składniki pokarmowe, ulegają ciągłej filtracji przez ściany nąezyń włosowatych do przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Woda w warunkach fizjologicznych jest albo usuwana (w wyniku dyfuzji) z powrotem do łożyska naczyniowego, albo przechodzi do układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katabolizm węglowodanów

  Do węglowodanów degradowanych w organizmie zalicza się glikogen — odłożony w mięśniach (175-350 g) i wątrobie (60-120 g), glukozę syntetyzowaną w wątrobie z aminokwasów' (w ilościach zależnych od sposobu odżywiania się człowieka) oraz glukozę (około 240 g), fruktozę (około 65 g) i galaktozę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowy

  Główna rola układu moczowego sprowadza się do wydalania wody, produktów przemiany materii, zawierających azot i sole mineralne, oraz innych rozpuszczalnych w wodzie substancji niskocząsteczkowych, w tym wielu leków. Ulclad ten bierze ponadto udział w regulacji równowagi lcwaso-wo-zasadowej i utrzymaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły Brunnera

  Gruczoły Brunnera znajdują się w dwunastnicy, głównie między odźwier-nildem i brodawką Vatera. Gruczoły te w wyniku działania bezpośrednich bodźców pobudzających błonę śluzową dwunastnicy produkują duże ilości śluzu. Ich czynność jest zależna także od pobudzania przez nerwy błędne oraz za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito grube

  Jelito grube — mające około 100 cm długości — jest odpowiedzialne głównie za absorpcję wody oraz sodu i innych składników mineralnych. Z 2 dm3 płynu, jakie docierają do jelita grubego, wchłonięciu ulega 90%.

  Część jelita grubego umiejscowiona w prawym dole biodrowym, poniżej zastawki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  Jelito cienkie — o średnicy około 3-4 cni i długości około 3 m — stanowi główne miejsce trawienia i wchłaniania treści pokarmowej, przemieszczającej się w kierunku jelita grubego. W budowie jelita cienkiego wyróżnia się trzy części. Początkowy fragment o długości około 20 cin nosi nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały metaboliczne

  Sygnały metaboliczne — są związane z koncentracją we krwi: glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych i aminokwasów (a także cial ketonowych i kwasów organicznych). Sygnały te są odbierane bezpośrednio przez wyspecjalizowane neurony podwzgórza lub do niego przesyłane na drodze nerwowej z innych części ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anoreksja

  Anoreksja, inaczej jadłowstręt, oznacza niezdolność do prawidłowego odczuwania głodu i całkowity brak apetytu. Może ona towarzyszyć niektórym stanom patologicznym, takim jak: rak, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, depresja oraz zatrucia alkoholem i lekami. Jeśli powstrzymywanie się od spożywania pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria glukostatyczna

  Teoria glukostatyczna opiera się na zbieżności zmian odczuć i zachowań pokarmowych z fluktuacjami poziomu glukozy we krwi, który zmienia się w dość znacznym zakresie w zależności od je, dopływu z pożywienia. Spożywanie pokarmu powoduje, że zawartość glukozy we krwi wzrasta (hiperglikemia), czemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry