Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Miedź

  Absorpcja miedzi z przeciętnej diety kształtuje się na poziomie 50%, przy czym pierwiastek ten wchłaniany jest głównie w dwunastnicy, a także w żołądku i jelicie grubym. Zwiększona podaż żelaza lub cynku obniża wchłanianie miedzi, ponieważ pierwiastki te współzawodniczą ze sobą o miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie białka a zdrowie

  Ze względu na znaczenie białek dla funkcjonowania ustroju człowieka prawidłowe spożycie tego składnika ma istotne znaczenie dla zdrowia. Niedostateczny dowóz białek pokarmowych wywołuje niedożywienie białkowe, natomiast nadmierne spożycie tego składnika, zwłaszcza z produktów zwierzęcych, może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie cholesterolu

  Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich blon .komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jest on ponadto prekursorem wielu składników sterydowych, kwasów żółciowych, hormonów sterydowych kory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wapń i fosfor

  Ponad 99% wapnia i około 85% fosforu w organizmie dorosłego człowieka jest zdeponowane w kościach, głównie w postaci hydroksyapatytu. Wapń jest kationem pozakomórkowym, natomiast fosfor stanowi główny anion śródlcomórkowy.

  Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego odbywa się przede wszystkim w jelicie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /9 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kwasów tłuszczowych jednonierasyconych

  W ciągu ostatnich lat nagromadzono wiele dowodów wskazujących na to, że kwasy jednonienasycone mogą pełnić rolę ochronną w profilaktyce miażdżycy jako składnik diety zastępujący tłuszcze z dużą zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych. Stwierdzono, że wskaźnik zachorowalności na chorobę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnez

  Magnez wchłaniany jest w jelicie cienkim częściowo w wyniku ułatwionej dyfuzji, częściowo na zasadzie transportu biernego. Przeciętne wykorzystanie tego pierwiastka z diety wynosi 30-40%. Witamina D odgrywa znacznie mniejszą rolę we wchłanianiu magnezu niż ma to miejsce w przypadku wapnia. Absorpcja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych

  Na niedobory NNICT szczególnie wrażliwe są młode organizmy, dlatego u dzieci przy niedostatecznej podaży tych kwasów z pokarmem szybciej ujawniają się objawy ich niedoboru, aniżeli u osób dorosłych. Do niedoborów NNKT łatwiej też dochodzi u ludzi chorych; zabiegi operacyjne, oparzenia, zakażenia ropne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sód, chlor, potas

  Pierwiastki te, wchłaniane prawie całkowicie w jelicie cienkim, występują w organizmie głównie w formie jonowej, przy czym większość ich zasobów jest łatwo wymienialna. Sód — to główny kation, a chlor — główny anion przestrzeni pozakomórkowych. Natomiast potas prawie w 90% znajduje się wewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kwasów tłuszczowych w konfiguracji trans

  Stosowany podczas produkcji margaryn proces utwardzania ciekłych olejów roślinnych, polegający na uwodornianiu wiązań nienasyconych, prowadzi do powstawania kwasów nasyconych oraz nienasyconych kwasów o konfiguracjitrans. Wiąże się to z utratą swoistej aktywności biologicznej przez te kwasy tłuszczowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siarka

  Siarka stanowi około 0,25% organizmu dorosłego człowieka i występuje w nim przede wszystkim w połączeniach organicznych. Spełnia ona rolę strukturalną, wchodząc w slclad aminokwasów siarkowych (metioniny i cysteiny) i stabilizując cząsteczki białek przez tworzenie wiązań sulfhydrylowych. Metionina...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 440

  praca w formacie txt

Do góry