Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bilans wody w organizmie

  Zawartość wody w organizmie dorosłego człowieka powinna być utrzymywana na stałym poziomie, co oznacza, że bilans wody powinien być zerowy. Tylko w okresie wzrostu i w czasie ciąży dodatni bilans wody jest zjawiskiem fizjologicznym.

  Źródłem wody dla organizmu (tab. 4.4.6) są przede wszystkim napoje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki niedoboru wody w organiźmie

  Dla zachowania homeostazy ustrojowej ważny jest nie tylko bilans, ale także utrzymanie fizjologicznych wielkości przestrzeni 'wodnych oraz ciśnienia osmotycznego w tych przestrzeniach. Istotną rolę w utrzymaniu objętości osocza odgrywa jon sodowy, a objętości komórek —jon potasowy, natomiast w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jod

  Prawie 80% całkowitej zawartości jodu w organizmie znajduje się w tarczycy. Pierwiastek ten, który z pożywienia szybko i prawie całkowicie wchłaniany jest w jelitach, może być także absorbowany z powietrza przez błony śluzowe układu oddechowego i przez skórę.

  Jod jest niezbędny do produkcji hormonów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapotrzebowanie na wodę

  Indywidualne zapotrzebowanie na wodę może różnić się dość znacznie w zależności od: wieku, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Zapotrzebowanie na wodę wyznaczane jest przez konieczność pokrycia strat obligatoryjnych i rozcieńczenia produktów metabolizmu wydalanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selen

  W produktach spożywczych selen występuje jako sełenoaminokwasy, natomiast w lonnie nieorganicznej stosowany jest w dietach eksperymentalnych i jako suplement. Biodostępność specyficzna selenu z różnych związków mierzona aktywnością peroksydazy glutationowej jest podobna i dość wysoka (50-80%)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga kwasowo-zasadowa

  Wiele produktów przemiany materii to kwasy, dlatego nawet w warunkach fizjologicznych istnieje tendencja do zakwaszania ustroju. I tak, w procesach utleniania węglowodanów, tłuszczów i białek powstaje kwas węglowy, który w większości jest wydalany w postaci dwutlenku węgla przez płuca; w wyniku oksydacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrom

  Na podstawie danych o skuteczności leczenia objawów niedoboru u osób żywionych pozajelitowo i badań na zwierzętach stwierdzono, że chrom jest niezbędnym mikroelementem. Jego rola fizjologiczna nie jest jeszcze wyjaśniona, wiadomo jedynie, że trójwartościowy jon chromu wchodzi w skład czynnika tolerancji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy

  Witaminy — to związki organiczne, które nie są źródłem energii ani strukturalnymi składnikami tkanek, są jednak niezbędne do zachowania zdrowia oraz normalnego przebiegu procesów metabolicznych.

  Źródłem witamin są produkty żywnościowe i preparaty farmaceutyczne (jedno- lub wieloskładnikowe). Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mangan

  Badania izotopowe wykazały, że u łudzi dorosłych absorpcja manganu ma miejsce w jelicie cienkim i jest stosunkowo niewielka (2-15%), przy czym niekorzystnie wpływa na nią obecność większych ilości wapnia, fosforu, żelaza, fitynianów i błonnika. Mangan transportowany jest w osoczu przez transferynę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fluor

  Biochemiczne podstawy działania fluoru w organizmie człowieka nie są znane, ale fakt iż zapobiega on powstawaniu próchnicy przesądził o uznaniu niezbędności tego pierwiastka w żywieniu człowieka.

  Ponad 96% fluoru zawartego w organizmie jest zlokalizowane w kościach i zębach w postaci fluoroapatytu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 202

  praca w formacie txt

Do góry