Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Listeria

  Głównym siedliskiem pałeczek Usterki jest gleba i gnijące rośliny. Występują w wodach słodkich, słonych i ściekach. Stąd bakterie dostają się do przewodu pokarmowego licznych gatunków ssaków, między innymi bydła i owiec, a także ptaków domowych i dzikich oraz stawonogów. Wszystkie produkty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Lactobacillus

  Bakterie te występują w wodzie, ściekach, na roślinach, produktach spożywczych oraz w organizmie człowieka i stałocieplnych zwierząt. Wykorzystywane są także w procesach fermentacyjnych. U człowieka stanowią składniki fizjologicznej flory jamy ustnej i przewodu pokarmowego - zwłaszcza u niemowląt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Erysipelothrix

  W rodzaju tym wyróżniono trzy gatunki, / których tylko Erysipelothrix rhusiopathiae -włoskowiec różycy jest dla człowieka bezwzględnie chorobotwórczy. Komórki jego często przybierają postać długich, cienkich nitek - stąd polska nazwa tych bakterii. E. rhusiopathiae jest przede wszystkim patogenem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Rhodococcus

  Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w glebie. Rhodococcus equi jest gatunkiem najczęściej izolowanym od ludzi. Drobnoustrój ten wywołuje zapalenie płuc u zwierząt hodowlanych. U ludzi powoduje chorobę odzwierzęcą - rodokokozę płuc powstającą w wyniku kontaktu z chorym zwierzęciem. Wrotami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Kurthia

  W rodzaju tyra opisano 3 gatunki pałeczek nieehorobotwórczych dla ludzi, z których jedynie K. gibsonii była odnotowywana jako przyczyna różnych oportunis-tycznych ijifekcji, między innymi zapalenia wsierdzia; hodowano ją z krwi, kału, plwociny, spojówki oka. Naturalnym siedliskiem tej pałeczki jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Dermatophilus

  Rodzaj ten obejmuje jeden gatunek Dermatophilus congolensis. Jest on bezwzględnym pasożytem roślinożernych zwierząt hodowlanych, u których wywołuje dermatofilożę. Dermatofiloza u ludzi rozwija się w wyniku kontaktu z chorym zwierzęciem w postaci ropno-wysiękowego zapalenia skóry. Osoby szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Rothia

  Pałeczki Rothia dentocariosa bytują w jamie ustnej, biorą udział w tworzeniu płytki nazębnej, przyczyniając się do próchnicy zębów. Mogą wywoływać zakażenia tkanek okolozębowych i infekcje oportunistyczne, jak zapalenie wsierdzia, posocznice.

  Bakterie te w preparatach, szczególnie z hodowli płynnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Oerskovia

  Pałeczki grupy Maczugowate wchodzące w skłuci lego rodzaju zaliczane są także do bakterii nokardiopodobnych. Z zakażeniami u ludzi związane są dwa gatunki

  Oerskmia turbata i O. xantineolytica. Gatunki te stanowiły poprzednio Coryneform CDC grupy A-l i A-2. Izolowano je z przypadków zapalenia wsierdzia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Enterococcus (paciorkowce kałowe; enterokoki)

  Enterokoki dawniej klasyfikowane jako paciorkowce (Streptococcus) grupy D w wyniku badań filogenetycznych uzyskały status oddzielnego rodzaju. Nic wszystkie wyodrębnione gatunki mają w ścianie komórkowej antygen D.

  Enterokoki bytują w przewodzie pokarmowym i stanowią składni k flory jelitowej ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowce

  Promieniowce są gramdodatnimi pałeczkami charakteryzującymi się znacznym polimorfizmem. Komórki ich przybierają często postać splątanych, rozgałęzionych nitek (strzępek), ulegających lub nie ulegających fragmcntacji na formy palcczkowatc bądź ziarenkowate. Ze względu na morfologiczne podobieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 059

  praca w formacie txt

Do góry