Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie chorób alergicznych

  Leczenie chorób alergicznych, ze względu na ich złożoną patogenezę i trudności diagnostyczne, nie jest łatwe. Wyróżnia się 2 metody postępowania: leczenie przyczynowe, eliminujące czynnik etiologiczny oraz blokujące poszczególne etapy odczynu alergicznego, oraz leczenie objawowe, ograniczające skutki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /13 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA W CHOROBACH ZAKAŹNYCH

  Wśród ostrych chorób zakaźnych, przebiegających z powiększeniem śledziony, należy wymienić różne postacie durów, chorobę Banga, mononukleozę zakaźną, poza tym ropień śledziony, podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia.

  We wszystkich tych zespołach na czoło objawów klinicznych wysuwają się cechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabyte skazy krwotoczne z niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia

  W skład „zespołu protrombiny” wchodzą czynniki krzepnięcia: II, VII, IX i X. Miejscem ich syntezy jest komórka miąższu wątroby, a kofaktorem syntezy — witamina K. Jest zatem zrozumiałe, że równoczesny niedobór tych czynników może występować w awitaminozie K, w przebiegu leczniczego stosowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA ZASTOINOWA

  Jednym z najczęstszych zespołów chorobowych, przebiegających ze splenomegalią, jest nadciśnienie wrotne, spowodowane bądź marskością wątroby (blok wewnątrzwątrobo-wy), bądź zakrzepami w układzie żyły wrotnej (blok zewnątrzwątrobowy).

  W pierwszym przypadku występują przede wszystkim objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe

  Objawy kliniczne. Na skutek śródnaczy-niowej aktywacji krzepnięcia powstają mnogie zakrzepy w wielu naczyniach, a zawar-' tość biorących .w tym udział czynników (płytki, fibrynogen, czynnik V, VII, XII) ulega zmniejszeniu (koagulopątia z użycia), co powoduje występowanie skazy krwotocznej. Może ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORBIELE, NOWOTWORY I INNE RZADKIE CHOROBY ŚLEDZIONY

  Torbiele powstają w śledzionie niezwykle rzadko. Mają one charakter pasożytniczy (najczęściej bąblowce) i niepasożytniczy (dwukrotnie rzadziej). Stanowią one wskazanie do splenektomii.

  Również pierwotne nowotwory śledziony należą do rzadkości. Mogą to być odosobnione chłoniaki lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE

  Określeniem tym obejmuje się naczyniową skazę krwotoczną ; towarzyszącą objawom alergicznym (rumień, pokrzywka, przesięki alergiczne skórne i śluzówkowe) i nie wykazującą zmian w zakresie płytek ani osoczowych czynników krzepnięcia krwi.

  Skaza krwotoczna zależy w tych przypadkach od zwiększonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plamica naczyniowa objawowa

  Może ona powstać na skutek uszkodzenia śródbłonków naczyniowych w przebiegu wielu zakażeń (podostre zapalenie bakteryjne wsierdzia, zakażenie meningokokowe i pneu-mokokowe, gruźlica, błonica, posocznica róż-; nego rodzaju), zatruć (atropiną, belladoną, jodkami, bizmutem, rtęcią, fenacetyną, lekami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedobór czynnika I - fibrynogenu

  Wrodzony niedobór fibrynogenu spotykany jest wyjątkowo rzadko. W przypadkach tych wykrywa się niekiedy śladowe ilości tego białka we krwi chorych. Za najniższe niezbędne dla prawidłowej hemostazy przyjmuje się stężenie 5 mg/l. Ze względu na długi okres półtrwania fibrynogenu (4—5 dni) i łatwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Rendu-Osier-Webera

  Jest to skaza krwotoczna powstała na skutek pękania licznych rozszerzeń naczyń wło-skowatych i drobnych naczyń żylnych. Tę nieprawidłowość naczyniową dziedziczy się jako cechę dominującą.

  Objawy kliniczne. Krwawienia z jamy ustnej, języka, nosa, przewodu pokarmowego, dróg moczowych i rodnych —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt

Do góry