Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  IMPOTENCJA

  Niezdolność odbycia stosunku płciowego może być spowodowana licznymi chorobami, którenajpierw należy wykluczyć lub leczyć, jednak często jest pochodzenia psychicznego,zwłaszcza u młodych mężczyzn. Podjęcie leczenia hormonalnego zależy od decyzji lekarza,natomiast zioła mogą być pomocne jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /21.02.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZNICA BOLESNA

  Istotą tego schorzenia, zwanego również dławicą piersiową, jest niedostateczny dopływkrwi do mięśnia sercowego, spowodowany zwężeniem lub nawet zamknięciem jednej z trzechgłównych gałęzi tętnic wieńcowych. Następuje wówczas niewydolność krążenia, przerost serca,zaburzenia rytmu i napadowe silne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /21.02.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zioła w leczeniu astmy

  W chorobie tej występują okresowe napady duszności, spowodowane skurczem mięśnigładkich oskrzeli, obrzękiem błony śluzowej i wydzielaniem dużej ilości gęstego śluzu. Przyczynąjest uczulenie na alergeny zewnętrzne (np. kurz, pyłki roślinne, sierść, bakterie) lub wewnętrzne.U osób starszych może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /21.02.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie za pomocą ziół

  Nowoczesne lecznictwo posługuje się wieloma różnymi metodami, a jedną z nich jest fitoterapia.Naukowe podstawy fitoterapii, zwanej również ziołolecznictwem, stały się istotnymczynnikiem jej rozwoju i przyczyniły się do powszechnego jej uznania. Udowodniono, że roślinylecznicze mogą nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /21.02.2013 Znaków /3 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

  Etiologia i patogeneza. Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą postacią alergii natychmiastowej. Warunkiem jej powstania jest szybkie dostanie się alergenu do układu krążenia i przeniknięcie jego z prądem krwi do tkanek i narządów, zawierających związane przeciwciała reaginowe. W następstwie odczynu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA POSUROWICZA

  Etiologia i patogeneza. Choroba posurowi-cza jest ogólnoustrojowym odczynem, występującym po wprowadzeniu pozajelitowym, po raz pierwszy lub ponownie surowicy ob-cogatunkowej. Najczęstszą przyczyną wystąpienia choroby posurowiczej jest podanie w celach leczniczych lub zapobiegawczo surowicy przeciwtężcowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGIE POLEKOWE

  Etiologia i patogeneza. Alergeny lekowe mogą działać jako pełne antygeny (związki wieloeząsteczko we) lub mogą wykazywać działanie haptenów (proste związki chemiczne). Do leków*/ które są najczęściej przyczyną uczulenia, należą preparaty białkowe, jak surowice odpornościowe, surowice...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY ALERGICZNE

  Zgodnie z definicją Międzynarodowego Komitetu Alergologicznego alergia jest nabytą, jakościowo zmienioną odczynowością żywych tkanek, wywołaną swoistym alergenem (1958 r.). Obecnie przyjmuje się; * że nadwrażliwość ustroju na określone alergeny jest ref ąikcją immunologiczną związaną z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGENY, PODZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

  Alergenem może być praktycznie każda substancja Mj? występująca powszechnie lub sporadycznie w środowisku człowieka Klnie-! zależnie od jej budowy chemicznej, drog{ wprowadzenia do ustroju »właściwości im-r’ munogennych. Alergeny mogą stanowić péMK ne antygeny (białka, połączenia więlocukrów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY REAKCJI ALERGICZNYCH

  Iśtnieją 2 podstawowe typy immunologicznych reakcji; ustroju:nadwrażliwość typu natychmiastowego^w której objawy choro-t bowe występują natychmiast lub w krótkim czasie po zadziałaniu alergenem, inadwrażliwość typu opóźnionego, w której objawy alergiczne pojawiają się po 24 lub 48 godzinach po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 667

  praca w formacie txt

Do góry