Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Środki ochrony zbiorowej

  Ś. przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi,w tym pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika strzelnicza

  Środki i sposoby dotyczące ogółu czynności związanych z urabianiem skał za pomocą środków i urządzeń strzelniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki transportu

  Maszyny i urządzenia przeznaczone do transportu ludzi, materiałów; wyróżnia się ś.t.: oponowego (→ wozidła, → samochody, → ładowarki), ciągłego (→ przenośniki taśmowe na lądzie i pływające, rurociągi tłoczne), szynowego (wagony normalnotorowe i wąskotorowe), wodnego (→ barki, →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia (robót, zwałowania)

  Sposób wykonywania określonych robót → przygotowawczych, → udostępniających, → zwałowania z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, urządzeń lub innych środków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko

  Ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconychw wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teren budowy

  Przestrzeń, w której prowadzone są → roboty budowlane wrazz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko przyrodnicze

  Krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teren zakładu pracy

  Przestrzeń wrazz obiektami budowlanymi będąca w dyspozycji pracodawcy, w której organizuje on miejsca pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taras

  Pozioma lub lekko nachylona powierzchnia morfologiczna, ograniczonaz jednej strony stokiem wznoszącym się ku górze, z drugiej zaś – stokiem opadającymw dół, powstała na skutek → erozji lub → akumulacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki inicjujące

  Spłonki, zapalniki, lonty detonujące, opóźniacze detonacyjne oraz inne środki służące do zainicjowania → materiału wybuchowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt

Do góry