Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Torfowisko niskie

  T., które jest zasilane przede wszystkim przez → wody gruntowe; tworzy się najczęściej w dolinach rzecznych przy udziale trzcin, turzyc, mchów oraz drzew i krzewów liściastych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trwałość kamienia

  Zdolność do trwałego utrzymywania swych cech i funkcji (walorów użytkowych) oraz odporności na zniszczenia lub uszkodzenie; miarą trwałości jest czas niezawodnego użytkowania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowisko przejściowe

  T. pośrednie między → torfowiskiem wysokim a → torfowiskiem niskim; jest zasilane zarówno przez → wody gruntowe, jak i wody opadowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymczasowa obudowa biologiczna

  Rekultywacja, której celem jest doraźne zazielenienie zwałowisk przeznaczonych w przyszłości do likwidacji lub wyrobisk przewidzianych do dalszej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowisko wysokie

  T. występujące na wyniesieniu terenu, zasilane głównie przez wody opadowe, niezapewniające żyzności, o słabym rozwoju roślinności torfotwórczeji zwykle małej miąższości powstałego torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torf

  Utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, powstały w wyniku procesu torfieniaprzebiegającego w określonych warunkach wodnych, powietrznych i mikrobiologicznych, składający się ze szczątków roślin w różnym stopniu zhumifikowanych oraz humusu torfowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarcie wewnętrzne

  Opór, jaki stawiają ziarna i cząstki gruntu przy przemieszczaniu się względem siebie; składowa wytrzymałości na ścinanie, wyrażona → kątem tarcia wewnętrznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony indywidualnej

  Ś. przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łączniew środowisku pracy; do środków ochrony indywidualnej zalicza się odzież ochronną oraz środki ochrony kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test umiejętności

  T. egzaminu w toku postępowania w celu uznania nabytych w krajach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu; t.u. jest przeprowadzany w języku polskim.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technik

  Specjalista w zakresie wiedzyi umiejętności technicznych; ten, kto pracuje w jakiejś gałęzi techniki; absolwent technikum; technik budowlany, górnictwa odkrywkowego, strzałowy, elektryk.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry