Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zabytek archeologiczny

  Zabytek nieruchomy będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencjii działalności człowieka, złożony z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytek ruchomy będący tym wytworem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrobisko odwadniające

  1. wyrobisko przeznaczone do celów odwadniania nadkładu i złoża kopalni odkrywkowej;

  2. wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzenia wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadrzewienie

  Drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasemw rozumieniu ustawy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysięk wody podziemnej

  Miejscowy, samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagospodarowanie porekultywacyjne

  Docelowe zabiegi zapewniające odpowiednie wykorzystanie (zagospodarowanie) zrekultywowanych gruntówi terenów zgodnie z kierunkiem rekultywacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwórca odpadów

  Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie o. oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar kruszywa

  Oznaczanie k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita wyrażone jako d/D (oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które mogą przejść przez sito dolne (→ podziarno).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar podsypki kolejowej

  Oznaczanie p.k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita; w znaczeniu przyjmuje się obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które przejdą przez dolne sito (→ podziarno).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobycie

  Ilość kopaliny dostarczonej w jednostce czasu (t/zmianę, t/miesiąc,t/rok) z wyrobiska górniczego do przeróbki, na składowisko lub na środek transportu kopalnianego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobywanie

  Ogół czynności górniczych wykonywanych w celu oddzieleniai przemieszczania kopaliny do określonego miejsca (→ składowisko, → przeróbka, →obróbka, odbiór z wyrobiska).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt

Do góry