Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zakład obróbki kamienia

  Teren wrazz obiektami budowlanymi, budowlami i urządzeniami do obróbki bloków, płyt i innych elementów kamiennych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia naturalne

  Zagrożenie wypadkami i wydarzeniami powodujące zakłóceniaw ruchu zakładu górniczego spowodowane przyczynami naturalnymi, np. nagłe wypływy wody, niespodziewane obsuwy skał, samozapłony złóż lub składów torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie

  Rozdzielanie składników mineralnych kopaliny przez wykorzystanie ich różnych właściwości fizycznychlub(rzadziej) chemicznych, np. różnicy przewodnictwa elektrycznego, współczynnika tarcia, przenikliwości magnetycznej, gęstości, zwilżalności itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie wodne kopalń

  Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie wyrobiska odkrywkowego

  Z. ograniczające w sposób trwały dopływ wód i ich działanie erozyjne na skarpach i poziomach eksploatacyjnych; mogą je stanowić: rowy opaskowe wykonane na → obrzeżu wyrobiska, specjalnie uformowany pas terenu przyległego do wyrobiska, tworzący przeciwskarpę.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary otworów sit

  W.o.s. dla określania wymiarów ziarn kruszyw; wymiary kruszywa należy określać za pomocą dwóch w.s. wybranych z zestawu podstawowego lub podstawowego plus zestaw 1, lub podstawowego plus zestaw 2 (kombinacje wymiarów z zestawu 1 i zestawu 2 nie są dopuszczalne); wymiary kruszywa powinny mieć D/d nie mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie znaczące

  Z. mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac → szczególnie niebezpiecznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiór

  Najmniejsza odległość od środka ładunku materiału wybuchowego do najbliższej powierzchni obnażonej rozsadzanego ośrodka skalnego; wyróżnia się rodzaje(→ rys. 31):

  dolny – najkrótsza odległość od osi otworu strzałowego do dolnej krawędzi piętra rozsadzanego ośrodka skalnego,

  górny – najkrótsza...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrobisko eksploatacyjne

  W. odkrywkowe istniejące w czasie eksploatacji kopaliny; wyróżnia się wyrobiska eksploatacyjne: wgłębne, stokowe, stokowo-wgłębne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład górniczy

  1. z. zajmujący się →wydobywaniem z ziemi kopalin;

  2. wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry