Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Złoże małe na potrzeby lokalne

  Z. kopaliny skalnej, którego powierzchnia nie przekracza 2 ha, a przewidywane wydobycie do 20 000 m3/rok bez użycia materiałów wybuchowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdejmowanie nadkładu

  Roboty górnicze udostępniające złoże kopaliny polegające na zdjęciu skał płonnych zalegających nad → stropem złoża oraz → nadkładu wewnętrznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże torfu

  Cała jednostka geologiczna występująca w jednym zbiorniku sedymentacyjnym; wyróżnia się złoża:

  niskie, jeśli złoże zbuduje wyłącznie → torf niski lub jeśli warstwy towarzyszące innego typu torfów nie przekraczają łącznej miąższości 1,0 m i nie stanowią więcej niż 1/3 ogólnej miąższości...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność zwałowania

  Ilość materiału zwałowanego, którą można w określonych warunkach rozmieścić na zwałowisku w jednostce czasu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże wielokopalinowe

  Z. składające się z dwu lub więcej kopalin o zbliżonej wartości ekonomicznej lub użytkowej, występujących tak, że ich eksploatacja jest możliwa w jednym zakładzie wydobywczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgarnianie (torfu)

  Z. odspojonego frezowaniem i częściowo osuszonego torfuw wałki; zgarnianie wykonuje się zgarniarkami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie powietrza

  Zwykle obecność w atmosferze substancji powstających w wyniku działania człowieka lub procesów naturalnych, przy czym substancje te występują w stężeniach i w czasie wystarczającym do niekorzystnego wpływu na komfort, zdrowie i dobra materialne osób i stan środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby bilansowe

  Z. złoża lub jego części, którego części naturalne określone przez → kryteria bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik elektryczny

  Rurka tekturowa lub metalowa z wprowadzonymi do niej przewodami elektrycznymi tkwiącymi w masie zapalczej; służy do zainicjowania spłonki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby nieprzemysłowe

  Część → zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest możliwa w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złożaz przyczyn technicznych, ekonomicznych lub wymagań ochrony środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry