Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zrównoważony rozwój

  Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawód regulowany

  Zawód wymagający stwierdzenia kwalifikacji;wprzypadkuobcokrajowca konieczne jest odbycie stażu adaptacyjnego oraz/lub zdania egzaminu testowego umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu regulowanego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki umowne na mapach górniczych

  Z. gospodarki terenami, rekultywacji, wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk i innych ustalone normami, określającymi znaczenie, nazwę, kształt i barwę znaków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgarniarka

  Maszyna do płaskiego odspajania cienkich warstw gruntu z powierzchni, po której się porusza, za pomocą poprzecznego noża o szerokości zbliżonej do szerokości maszyny; do transportu urobku gromadzonego w transportowanej skrzyni i jego rozmieszczenia na wyznaczonym miejscu przez stopniowe opróżnianie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiornik wód podziemnych

  Zespół utworów przepuszczalnych o dużym zasięgu przestrzennym z zasobami o znaczeniu użytkowym (ekonomicznym).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak niebezpieczeństwa

  Z. utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznegolubobrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgorzel bazaltowa (słoneczna)

  Nietypowy rodzaj rozpadu bazaltów, zaznaczający się powstawaniem jasnych (głównie szarych) odbarwień („plamek”), a następnie pomiędzy nimi sieci drobnych spękań calizny i/lub urobku, prowadzących do zniszczenia struktury skały; z.b. obniża właściwości fizyko-mechanicznekopaliny; możliwe jest niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbocze wyrobiska

  Powierzchnia układu → poziomów (→ półek) i → ścian (skarp, ociosów) pomiędzy → dnem wyrobiskai jego obrzeżem górnym; warunki → stateczności oraz parametry skarp, ścian, ociosów i zboczy określa się na podstawie obliczeń geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże kopaliny

  Naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których → wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbocze zwałowiska

  Powierzchnia układu → poziomów (półek) i → skarp pomiędzy → podłożem zwału i jego górną powierzchnią (wierzchowiną); warunki → stateczności oraz parametry skarp i z. określa się na podstawie obliczeń geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt

Do góry