Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  3DES (Triple Data Encryption Standard)

  Nowsza wersja algorytmu kryptograficznego DES, zwiększającego odporność na kryptoanalizę liniową i różnicową w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, przez zmianę długości klucza szyfrującego - dzięki trzykrotnemu kaskadowemu zastosowaniu algorytmu standardowego. Istnieją dwa schematy szyfrowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.4

  Standard IEEE określający warstwę MAC i fizyczną dla urządzeń działających w szerokopasmowych sieciach magistralowych LAN (Men Sus) z przekazywaniem specjalnego znacznika, nazywanego żetonem (token). Znacznik reprezentujący dokładnie określony strumień bitów danych jest przekazywany od stacji do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  8B/10T

  Metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej (Fibrę Channel), polegająca na kodowaniu 8 bitów informacji w 10 taktach zegarowych. Efektywność kodowania: 80%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3G (3rd Generation)

  Cyfrowe sieci komórkowe trzeciej generacji o zasięgu globalnym, zrealizowane w standardach: światowym IMT-2000 lub europejskim UMTS, za pomocą nowoczesnych technik cyfrowych TD-CDMA lub WCDMA. Mają od 2001 r. dostarczać informacji multimedialnych z szybkością od 384 kb/s dla pojazdów znajdujących się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1XRTT

  Mobilna sieć komórkowa kolejnej generacji (technologia 2,5G) zastępująca dotychczasowe rozwiązania komórkowe CDMA, rozpowszechnione głównie na terenie amerykańskim. Sieć oznaczana również jako CD- MA2000 umożliwi od 2001 r. transmisje pakietowe z szybkością 144 kb/s.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  100Base - FX (100 Mbps Baseband Twisted pa cable)

  Implementacja sieci Fast Ethernet 1 Mb/s w sieciach szkieletowych za pośrednictwem łącz światłowodowych. Korzysta z dwóch włókien kabli z których jedno służy do transmisji sygnałów, a drugie wykrywania kolizji. Maks. zasięg transmisji wynosi 2 km.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  2B+D

  Symbol podstawowego interfejsu (BRI) sieci cyfrowej ISDN, o łącznej przepływności użytkowej 144 kb/s: 128 kb/s (2 kanały B)+16 kb/s (kanał sygnalizacyjny D).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1000Base - CX

  Zalecenie dla gigabitowej sieci Ethernet odnoszące się do łączenia urządzeń na niewielkich dystansach (także w obrębie jednej szafy kablowej). Wykorzystuje instalacje skrętkowych kabli miedzianych o długości do 25 m.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  2B1Q (2 - Binary 1 - Quarternary)

  Popularny liniowy kod transmisyjny o wydajności spektralnej 2 b/s/Hz. Polega na podziale strumienia informacyjnego na grupy dwubitowe (diady), a następnie przypisaniu każdej z grup jednego z czterech transmitowanych symboli. Kod 2B1Q dwukrotnie zmniejsza szybkość modulacji sygnału liniowego i jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1000Base - LX

  Zalecenie gigabitowej sieci Ethernet. Podstawowa długość segmentu wynosi 550 m dla światłowodu wielomodowego (MMF) z laserem o większej długości fali (Long) oraz 3000 m dla światłowodu jednomodowego (SMF).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt

Do góry