Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  3GPP (3rd Generation Partnership Project)

  Program partnerstwa na rzecz rozwoju łączności bezprzewodowej trzeciej generacji UMTS (IMT-2000), utworzony z inicjatywy ETSI (1998 r.) w celu uzgodnienia standardu komórkowego dla systemu naziemnego UTRA. Projekt definiuje i standardy dostępu radiowego RAN (Radio Access Network) parametry sieci i terminali...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.Standards

  Grupa standardów serii IEEE Standards, obejmująca różne aspekty działania sieci komputerowej LAN (okablowanie, topologia, schematy dostępu, łącza danych), także sposoby adresowania warstwy MAC oraz fizycznej. Definiuje różnorodne metody dostępu do sieci LAN i sposoby zarządzania połączeniami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3XRTT

  Rozszerzona wersja mobilnej sieci komórkowej oznaczana jako generacja 2,5G, przewidziana do użytkowania w latach 2001-2004 na kontynencie amerykańskim umożliwiająca transmisje z szybkością do 384 kb/s.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.1

  Standard IEEE definiujący architekturę i środowisko dla sieci LAN. Dotyczy także takich zagadnień jak: sposoby adresacji urządzeń (48 bitów adresu), formaty danych, zarządzanie siecią oraz tworzenie połączeń międzysiecio- wych (internetworking). Istnieją popularne rozszerzenia znane jako: część...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  4B/5T

  Metoda kodowania nadmiarowego stosowania w technice światłowodowej, polegająca na przesyłaniu czwórek bitów danych (4B) kodowanych w 5 taktach zegarowych (5T). Na 32 kody, możliwe do rejestracji w pięciu kolejnych taktach, wykorzystano tylko 25 kodów nie zawierających więcej niż trzy kolejne zera w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.2

  Standard IEEE definiujący sposoby sterowania łączem logicznym podwarstwy LLC, zapewniający poprawną komunikację między warstwami łącza danych modelu warstwowego ISO/OSI.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  4G (4th Generation)

  Projekty globalnych sieci komórkowych czwartej generacji (rozszerzenie rozwiązań sieci 3G), umożliwiające bezprzewodowy odbiór informacji multimedialnych, z transmisją asymetryczną o przepływności w zakresie 5-10 Mb/s w kierunku abonenta. Przewidywane wdrożenie po 2005 r.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  2G+

  Zmodernizowana wersja cyfrowej sieci komórkowej drugiej generacji (2G), określana jako faza 2 (także 2+) i stosowana w sieciach cyfrowych GSM. Rozwiązanie, wyposażone w szybszą transmisję danych typu HSCSD, standardy pakietowe GPRS lub EDGE oraz dostęp internetowy WAP, umożliwia abonentom bezprzewodowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.3

  Standard IEEE określający podwarstwę MAC i fizyczną dla urządzeń działających w sieciach Ethernet LAN z wielokrotnym dostępem typu CDMA/CD z detekcją kolizji. Dotyczy wspólnego dostępu do jednego medium transmisyjnego z nasłuchiwaniem nośnej i wykrywaniem kolizji takich sieci jak: 10BROAD36 (10...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  5B/6T

  Metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej, polegająca na kodowaniu 5 bitów informacji (5B) w 6 taktach zegarowych (6T). Efektywność kodowania: 83%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry