Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ACK (Acknowledgment)

  W teleinformatyce zwrotne potwierdzenie poprawności (znak sterujący protokołu Bl- SYNC o kodzie heksadecymalnym 60H) odbioru komunikatu, stosowane w protokołach komunikacyjnych nie tylko przez sieci komputerowe. Informuje o gotowości podjęcia transmisji bądź o poprawnym odebraniu przesyłanego bloku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A-law

  Procedura kompandowania (zawierająca kom- pander i ekspander) zgodna z rekomendacjami ITU-T zawartymi w G.711 oraz G.723. Procedury A-law są stosowane w europejskich 30-kanałowych systemach modulacji PCM 30/32 o przepływności 2 Mb/s, w celu uzyskania pożądanej charakterystyki kompresji dla przekazów przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

  Istotny parametr tłumieniowy telekomunikacyjnych kabli miedzianych, określany jako różnica (w dB) między przesłuchem zbliżnym NEXT a tłumieniem przesyłanego sygnału. Zmienny w funkcji częstotliwości parametr ACR wyznacza dynamikę kanału transmisyjnego, czyli przydatność toru miedzianego do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AAC (Adaptive Audio Coding)

  Standard adaptacyjnego kodowania dźwięku wg MPEG-AAC, przewidziany stosowania w systemach telewizji cyfrowej. Określa zasady dostarczania dźwięku takiej samej jakości jak MP3 (MPEG1 warstwa 3), zajmując jedynie 70% użytkowanego pasm.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.6

  Standard IEEE określający sposób tworzenia i zarządzania sieciami miejskimi (MAN), do obsługi stacji przyłączonych do podwójnej magistrali światłowodowej wykonanej w standardzie DQDB. Podwójny dwukierunkowy pierścień ma zdolność kontynuowania transmisji (100 Mb/s) po uszkodzeniu pierścienia kabla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.9

  Standard IEEE zawierający informacje umożliwiające integrowanie w sieciach LAN usług telefonicznych, transmisji danych i przekazów multimedialnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.11

  Standard IEEE zajmujący się problemami występującymi w sieciach bezprzewodowych. Obejmuje transmisje wąsko- i szerokopasmowe, także transmisje w podczerwieni i z wykorzystaniem linii energetycznych. Opisuje rodzaje interfejsów bezprzewodowych z zastosowaniem wielu urządzeń ruchomych: notebooków...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A-bls

  Interfejs (łącze radiowe lub przewodowe) między sterownikiem stacji bazowych BSC a stacjonarną stacją bazową BTS sieci komórkowych GSM. W A-bis stosuje się standardowe kodowanie strumienia binarnego PCM o przepływności 2048 kb/s. W klasycznym rozwiązaniu systemu GSM zapewnia on niewielką...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.5

  Standard IEEE określający warstwę MAC i fizyczną dla urządzeń działających w sieciach pierścieniowych LAN (Token Ring) o topologii gwiazdy z utworzonym pierścieniem logicznym, w których stosuje się przekazywanie znacznika/żetonu w paśmie podstawowym (4 Mb/s lub 16 Mb/s). Węzły sieci są połączone...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  21B/24T

  Metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej (HIPPI), polegająca na kodowaniu 21 bitów informacji w 24 taktach zegarowych. Efektywność kodowania: 87%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt

Do góry