Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ADM (Add Drop Multiplexer)

  Multiplekser komunikacyjny, czyli dwukierunkowa skalowana krotnica transferowa danych do wydzielania lub wprowadzania pakietów (strumieni danych o niższej krotności), stosowana w synchronicznych sieciach transportowych SDH od przepływności STM-1 do STM-64. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administrator sieci (supevisor)

  Specjalista odpowiadający za poprawną pracę powierzonego mu sprzętu sieciowego, mający prawo do zmiany uprawnień wszystkich użytkowników. Administrator sieci lokalnej - za pomocą platformy zarządzania siecią - dysponuje bezpośrednio wszystkimi zasobami podległej mu sieci, jak również ma pełną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

  Adaptacyjno-różnicowa modulacja kodowo- impulsowa. Jedna z technik kodowania analogowego sygnału mowy na postać cyfrową PCM w celu transmisji głosu przez kanał o różnych przepływnościach: 16/24/32/40 kb/s. Próbkowanie sygnału analogowego jest wykonywane z częstotliwością 8 kHz, a uzyskane próbki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adres sieciowy

  Unikatowy numer identfi- kujący konkretną sieć fizyczną lub zasoby tej sieci Adres stosowany w rozległych sieciach komputerowych zapewnia swobodny i poprawny dostęp do zasobów przez jednoznaczną identyfikację punktu i stępu do usługi w warstwie sieciowej modelu ISO/OSI, niezależnie od lokalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adapter ISDN

  Urządzenie pośredniczące służące do konwersji niestandardowego interfejsu R terminalu komunikacyjnego (np. ze stykiem RS 232, X.21, in.) do standardowej magistrali S (styk S) pętli lokalnej sieci cyfrowej ISDN. Adapter interfejsowy TA (Terminal Adapter) sieci ISDN winien spełniać trzy funkcje: fizyczną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AAL (ATM Adaptation Layer)

  Warstwa adaptacyjna mieszcząca protokoły sieci ATM (od AAL1 do AAL5) zgrupowane w trzy podwarstwy: zbieżności, adaptacji i segmentacji. AAL realizuje typowe funkcje dla różnych usług związanych z segmentacją (dzieleniem na fragmenty) i składaniem jednostek transmisyjnych między wyższymi wartami modelu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adapter liniowy

  Urządzenie lub blok komputera zapewniające przekaz informacji między szyną procesora a szeregowym łączem transmisji danych. Adapter przetwarza dane z postaci równoległej na szeregową przy nadawaniu w linię i odwrotnie przy odbiorze oraz bierze udział w sterowaniu transmisją i modemem, realizując...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABR (Available Bit Rate)

  Negocjowana przepływność łącza w sieciach asynchronicznych ATM. Jedna z pięciu (ABR, CBR, VBR, UBR, GFR) klas usług w zarządzaniu przełącznikiem ATM przy zestawianiu połączeń wirtualnych. Klasa usług ABR zezwala użytkownikom na korzystanie z całej dostępnej w danym momencie przepływności medium...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AC (Authentification Certificate)

  Certyfikat klucza publicznego przechowywany w centralnym repozytorium; zaufanego urzędu certyfikacji CA, zarządzającego formą ich udostępniania poszczególnym użytkownikom systemu. Obowiązkowa procedura dostarczania utajnionych kluczy (także prywatnych) w zaszyfrowanej formie, łącznie z danymi personalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACD (Automatic Cali Distribution)

  Funkcja automatycznej dystrybucji wywołań stanowiąca specjalizowaną usługę telekomunikacyjną, przeznaczoną do szybkiej realizacji dużej liczby zewnętrznych wywołań telefonicznych przez niewielką grupę agentów firmy usługowej (handlowej, informacyjnej, dystrybucyjnej).

  Polega na identyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt

Do góry