Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kolonizacja

  Kolonizacja - zasiedlenie określonego siedliska organizmu przez jeden lub grupę drobnoustrojów. Zdrowy organizm skolonizowany jest drobnoustrojami stanowiącymi fizjologiczną mikroflorę (naturalną), Nosicielstwo też może być uważane za formę kolonizacji. Kolonizacja drobnoustrojami chorobotwórczymi nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genotyp

  Genotyp - całkowita informacja genetyczna zawarta w genach danej komórki: zapis wszystkich potencjalnych możliwości komórki. Geny komórki bakteryjnej zlokalizowane są w chromosomie i plazmidach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Halofile

  Halofile - bakterie słonolubne wymagające do wzrostu zwiększonego stężenia soli mineralnych (nawet do 25%). Bakterie takie mogą żyć w solankach, Mają osłony komórkowe zbudowane odmiennie niż inne bakterie. W małych stężeniach soli (< 5%) lub w środowisku jej pozbawionym bakterie te giną.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HPLC

  HPLC (ang. high pressure/performance liquid chromatography) - wysokociśnieniowa/ wysoko-sprawna chromatografia cieczowa. Jest to chromatografia adsorpęyjno-podziałowa umożliwiająca bardzo precyzyjny rozdział i identyfikację związków chemicznych. W technice tej fazę stacjonarnej stanowi gęsto upakowana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenotyp

  Fenotyp - cechy morfologiczne i fizjologiczne charakteryzujące komórkę bakteryjną w danej chwili, które kształtowane są przez warunki środowiskowe. W odmiennych warunkach środowiskowych komórki mające identyczny genotyp mogą się różnić ekspresją (ujawnieniem) określonych cech fenotypowych. Rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik CAMP

  Czynnik CAMP - czynnik lityczny bakterii nazwany tak od nazwiska odkrywców' Christie, Atkins i Munch-Peterson. Jest to białko enzymatyczne, które działa jako współcytolizyna na częściowo zhemolizowane przez p-hemolizynę gronkowcową krwinki baranie, pow odując efekt synergistycznej hemolizy. Jest obecny u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhezyny bakteryjne

  Adhezyny bakteryjne - występujące na powierzchni komórek bakterii struktury - fimbrie, elementy ściany lub glikokaliks. substancje błonowe lub ligandy - najczęściej peptydy lub białka, ale także polisacharydy. Umożliwiają silne przyleganie bakterii do komórek gospodarza. Adhezja może być specyficzna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik etiologiczny zakażenia (infekcji)

  Czynnik etiologiczny zakażenia (infekcji) - czynnik, który stanowią drobnoustroje - bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki wywołujące zakażenie o określonych objawach i przebiegu. Zazwyczaj przyczyną zakażenia jest pojedynczy czynnik. W materiale klinicznym pobranym do badania mikrobiologicznego jest on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Auksotrofy

  Auksotrofy - bakterie mnożące się jedynie na pożywkach zawierających przynajmniej dwa organiczne związki węgla, np. glukozę i określony aminokwas, a często także witaminy czy zasady purynowe. Mają małe możliwości biosyntetyczne, często wymagają podłoży wzbogaconych lub specjalnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIA

  EIA (ang. enzyme immunoassay) - odczyny immunoenzymatyczne stosowane w diagnostyce. W odczynach tych znacznikiem jednego ze składników7 reakcji - antygenu lub przeciwciała jest enzym. W wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje barwny produkt. Natężenie barwy (mierzone spektrofotometrycznie) jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry