Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AMR (Audio Modem Riser)

  Złącze interfejsowe a także dźwiękowa karta modemowa AMR, instalowane w najnowszych płytach głównych komputerów P dysponujących dużą mocą obliczeniową. Złącze z kartą AMR jest przeznaczone do obsługi dźwięku i funkcji związanych z transmisją przez sieć komutowaną za pośrednictwem linii...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aloha szczelinowa

  Popularny protokół losowego dostępu do wspólnego kanału radiowego w sposób rywali- zacyjny. Radiowa stacja bazowa zapewnia sygnały synchronizacji dla terminali, które mogą wysyłać swoje dane w kolejnych szczelinach ramki. Występujące kolizje (nakładanie się danych w tej samej szczelinie czasowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMSS (Aeronautical Mobile Satellite System)

  Jeden z dwóch sposobów łączności telefonicznej z pasażerami samolotów znajdujących się w trakcie lotu (drugim je naziemny system komórkowy TFTS). AMSS korzysta z kanałów łączności między samolotem i geostacjonarnymi satelitami Inmarsat w paśmie radiowym 1,5 GHz, a następnie z naziemnych stacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AM (Amplitudę Modulation)

  Modulacja amplitudy AM, jedna z technik modulacji sygnału sinusoidalnego, polegająca na zmianie jego amplitudy zgodnie z sygnałem modulującym (źródłowym). Podczas modulacji sygnałami cyfrowymi, przełączanie dokonuje się jedynie między dwoma poziomami amplitudy nośnej, a sam proces modulacji nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm

  Formalny zbiór instrukcji lub poleceń, które winny być wykonane w celu przeprowadzenia zdefiniowane go wcześniej zadania (obliczenie wyrażenia matematyczne go, wykonanie zbioru instrukcji programu komputerowego realizacja uzgodnionej aplikacji).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizator protokołów

  Kluczowe narzędzie diagno- styczne w testowaniu i analizie sieci teleinformatycznych służące obserwacji i nadzorowi działania sieci. Współczesny analizator protokołów sieciowych potrafi przechwytywać analizować i wielowarstwowo filtrować przesyłane przez sieć pakiety danych, a następnie na życzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMI (Alternate Mark lnversion)

  Grupa transmisyjnych kodów liniowych, w których binarnej jedynce odpowiada stan stały napięcia w linii (space), natomiast binarne zera sygnału wejściowego koduje się za pomocą symboli (mark) o zmiennej polaryzacji - w zależności od stanu symbolu poprzedniego. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm kompresji

  Konkretny moduł techniczny lub programowy algorytm działania, pozwalający na redukcję nadmiarowości informacji - czyli dokonujący kompresji danych. Współczesne i popularne algorytmy kompresji, takie jak: algorytm RLE, algorytm LZW, kodowanie Huffmana i pochodne, zezwalają na uzyskiwanie współczynnika kom-...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGOL (Algorithmic Language)

  Pierwszy proceduralny język programowania, powszechnie stosowany o 1960 r., zastąpiony bardziej zaawansowaną wersją ALGOL 68. Doświadczenia zebrane w trakcie jego eksploatacji stały się podstawą rozwoju wielu innych języków wysokiego po- ziomu programowania, takich jak: Fortran, Cobol, Pascal wiele wersji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIR (Area lnfra Red)

  Rozszerzenie standardu IrDA przez zwiększenie kąta wiązki promieniowania podczerwonego do 120°, w celu udostępnienia pracy wielopunktowej typu P-MP (zamiast dwupunktowej typu P-P jak w zwykłym IrDA) i rozszerzenia zasięgu do 8 m. Przepływność informacyjna w zakresie 250-4000 kb/s.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt

Do góry