Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Antena dipolowa

  Symetryczna antena prętowa złożona z dwóch ramion usytuowanych względem siebie pod kątem 180°, połączonych w węźle z fiderem doprowadzającym energię. Bezstratny dipol półfalowy, o długości ramion równej jednej czwartej promieniowanej lub odbieranej długości fali radiowej, ma zysk energetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AOC (Advice of Charge)

  Jedna z usług dodatkowych sieci ISDN, informująca abonenta wywołującego (na bieżąco lub po zakończeniu rozmowy) o kosztach realizowanych połączeń. Usługa ma trzy odmiany: AOC-S - w której sieć przesyła informacje o stosowanej taryfie w czasie zestawiania połączenia, AOC-D - dla której informacja o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena inteligentna

  System elektronicznie regulowanych elementów antenowych stacji bazowej BTS - już używany w niektórych systemach telefonii komórkowej drugiej generacji - syntezujący w odpowiedni sposób charakterystykę promieniowania anteny w pożądanym kierunku. Kierunkowość anteny może się zmieniać dynamicznie wedle...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizator sieciowy

  Urządzenie diagnostyczne do monitorowania, testowania i rozwiązywania pojawiający się w sieci problemów. Analizatory sieci teleinformatycznej są ukierunkowane na przechwytywanie ramek pojawiających się w testowanym punkcie sieci, jak też i w innych wskazanych miejscach, także na prezentowanie zawartości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIS (Audio Messaging Interchange Specification)

  Zbiór standardów stosowanych w telefonii komputerowej, związanych z zapewnieniem współpracy w sieci różnych systemów głosowego przekazu informacji - za pomocą urządzeń pochodzących od różnych producentów. System telefonii komputerowej zgodny ze standardami AIMS staje się podstawowym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm szyfrowania

  Mechanizm utajniania in formacji w systemach kryptograficznych, którego skutecz- ność zależy przede wszystkim od długości klucza i czasu po- trzebnego na jego złamanie. Strategicznie ważne informacji wymagają stosowania kluczy co najmniej 128-bitowych dla algorytmów symetrycznych i 1024-bitowych dla asyme-...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPS (Advanced Mobile Phone System)

  Najbardziej popularny amerykański system analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG), działający w paśmie 824-894 MHz i stosujący 832 kanały radiowe - każdy o szerokości 30 kHz z odstępem dupleksowym 45 MHz. AMPS i jego brytyjska wersja TACS są obecnie stopniowo zastępowane przez cyfrowe...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm szyfrowania GSM

  Skuteczny sposób zabezpieczania danych i rozmów prowadzonych w kanale radiowym przed niepowołanym podsłuchem, realizowany każdorazowo z zastosowaniem metody podpisu elektronicz- nego. Procedury szyfrowania i deszyfrowania przebiegają na tej samej wielostopniowej zasadzie szyfrowania z użyciem następujących...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR (Adaptive Multirate Coding)

  Sposób adaptacyjnego kodowania głosu za pomocą koderów wieloszyb- kościowych, stosowanych w wersji pełnej i połówkowej w systemach GSM (Nokia, Ericsson, Siemens). Niektóre szybkości kodowania AMR pokrywają się zarówno z prze- pływnościami kodera pełnego EFR - używanego w GSM, jak i koderami IS-641 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytmy trasowania

  Metody wytyczania trasy przekazu informacji (pakietów danych) przez węzły (rutery) sieci teleinformatycznej z uwzględnieniem celu przesłania wielu uprzednio wyznaczonych parametrów (miar trasowa- nia). Podstawowym celem wyboru trasy jest spełnienie jednego lub kilku warunków ze zbioru następujących...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt

Do góry