Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Antena izotropowa

  Hipotetyczna antena radiowa promieniująca lub odbierająca energię elektromagnetyczną jednakowo ze wszystkich kierunków. Jej przeciwieństwem są anteny anizotropowe (dookólne, kierunkowe, sektorowe, inteligentne) o modelowanej charakterystyce promieniowania.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowa transmisja

  Transmisja przy użyciu sygnałów zmieniających się w sposób ciągły (np. odpowiadających zmianie ciśnienia, temperatury lub czasu), będą- :a przeciwieństwem transmisji cyfrowej. Większość tradycyjnie funkcjonujących telefonicznych linii abonenckich jest przystosowana do transmisji elektrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AON (Active Optical Network)

  Aktywny element światłowodowego toru dosyłowego instalowany w otoczeniu abonenta, także fragment sieci optycznej zawierający aktywne węzły (wzmacniacze, regeneratory, powielacze, multipleksery) w strukturze nowoczesnego dostępu abonenckiego FUL. Dzięki instalacji w sieciach węzłów AON z zastosowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena sektorowa

  Podstawowy środek kierunkowego kształtowania charakterystyki anteny nadawczo- odbiorczej. W systemach telefonii komórkowej antena sektorowa stosowana jest głównie w celu uzyskania większego współczynnika ponownie wykorzystywanych częstotliwości radiowych emitowanych przez stację bazową BTS. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowy sygnał

  Sygnał (akustyczny, elektryczny, radiowy, świetlny) o ciągłej zmianie charakteryzujących go parametrów, takich jak amplituda, częstotliwość, faza. Wszystkie spotykane w przyrodzie wielkości fizyczne mają analogowy charakter sygnału (dźwięk, ciśnienie, światło). Sygnał analogowy może przyjmować...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anteny telefonii komórkowej

  Zestaw anten kierunkowych (dwu-, trzy- lub czterosektorowych) stosowanych w celu ukształtowania anizotropowej charakterystyki promieniowania stacji bazowej BTS. Stosowanie anten sektorowych o kącie 120° -jakkolwiek droższe od anten z charakterystyką dookólną - jest najlepszym rozwiązaniem polepszenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowy sygnał mowy

  Sygnał elektryczny z klasycznego telefonu analogowego, odzwierciedlający bezpośrednio drgania cząsteczek powietrza - identycznie jak w sygnale głosowym. Do jego przesłania wystarcza łącze analogowe o szerokości pasma przenoszenia w zakresie 300-3400 Hz, przy czym największa gęstość energii głosowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antywirusowa ochrona

  Metoda przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się szkodliwych programów komputerowych PC, przyjmujących bardzo różne postaci: bakterii wirusów, robaków (worms) czy koni trojańskich. Dotychczasowa forma rozprzestrzeniania się zainfekowanych programów przez pliki instalowane na dyskietkach stopniowo ustępuje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSI (American National Standards Institute)

  Amerykański Instytut Standardów Krajowych, skupiający na zasadzie akredytacji ok. 300 branżowych komitetów normalizacyjnych. Komitet zajmujący się telekomunikacją ma symbol Tl i dzieli się na mniejsze grupy tematyczne. Grupa T1X1 zajmuje się hierarchią cyfrową i synchronizacją, grupa T1M1 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anycast

  Sposób adresowania zasobów stosowany w protokole IPv6, który umożliwia komunikację z najbliższym urządzeniem ze zdefiniowanej grupy sąsiadujących urządzeń. W ten sposób m.in. host może wysłać informację do najbliższego rutera, który z kolei będzie odpowiedzialny za retransmisję tej informacji do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry