Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  APON (ATM Passive Optical Network)

  Abonencka, szerokopasmowa sieć optyczna wraz pasywnymi rozgałęzieniami kanałów, stosowana w technologii ATM.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat telefoniczny ISDN

  Terminal abonencki przeznaczony do współpracy z cyfrową siecią telefoniczną ISDN, różniący się od zwykłego telefonu analogowego konstrukcją i usługami dodatkowymi oferowanymi w sieci cyfrowej. Telefon ISDN jest wyposażony w styk S dwukierunkowej magistrali lokalnej, z dwoma kanałami rozmownymi B...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura sieciowa

  Architektura sieciowa - projekt sieci opisujący uwzględniający wszystkie zasoby sieciowe systemu telein- informatycznego. Obejmuje urządzenia techniczne, oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, metody dostępu do zasobów, typy używanych interfejsów oraz stosowane protokoły komunikacyjne.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPC (Adranced Program to Program Communication)

  Zaawansowany protokół wewnętrznej komutacji architektury SNA opracowanej w firmie IBM, w umożliwienia komunikacji między programami działając pod kontrolą różnych systemów, w zasadzie na równorzędnych stacjach roboczych. Stanowi analogię do protokołów funkcjonujących w warstwie sesji modelu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat telegraficzny

  Urządzenie telekomunikacyjne przetwarzające treść wiadomości tekstowej na sygnały elektryczne wg ustalonego kodu telegraficznego i odwrotnie - sygnały elektryczne na wiadomość tekstową. Pod względem sposobu utrwalania odbieranych wiadomości rozróżnia się: telegraf piszący (aparat Morse'a, aparat...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AppleTalk

  Protokół warstwy sieciowej firmy Apple umożliwiający przekaz danych przez skrętkę z szybkością ok. 230 kb/s, coraz częściej zastępowany pojęć LocalTalk.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apertura numeryczna światłowodu

  Miara maks. dopuszczalnego odchylenia promienia laserowego od osi włókna światłowodowego, powstającego między wchodzącym promieniem świetlnym do wnętrza światłowodu wielomodowego a osią włókna światłowodu.

  Największa wartość tego kąta - zwana kątem akceptacji 0-jest funkcją współczynników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPN (Adranced Peer to Peer Networking)

  Strategia promowana przez IBM, dotycząca rutowania w środowisku wspólnego przetwarzania danych, w którym duże i małe komputery mogą komunikować się ze sobą na równych prawach („każdy z każdym") - przez sieci LAN lub WAN. Aplikacje APPN implementowane w architekturze SNA pozwalają na wzajemne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  API (Application Programming Interface)

  Interfejs programu użytkowego stanowiący zestaw programowanych przerwań, wywołań, formatów wymiany informacji, funkcji programowych i elementów języka programowania, przeznaczonych do efektywnego korzystania przez zwykłego użytkownika z usług i funkcji systemu operacyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AO/DI (Always On-Line Dynamie ISDN)

  Koncepcja (2000 r.) trwałego kontaktu z siecią Internet za pośrednictwem dostępu podstawowego (BRA) sieci ISDN. Istotą aplikacji AO/DI jest zestawienie i utrzymanie stałego internetowego dostępu pakietowego (X.25) przez kanał sygnalizacyjny D (16 kb/s) sieci ISDN wraz z dynamicznym sterowaniem innymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry